MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Novovjekovna filozofija II

Šifra: 175162
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Jakić
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Jakić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje studenata za tumačenje i kritičko vrednovanje ključnih misaonih pravaca, filozofa i njihovih stajališta u razdoblju od 18. do kraja 19. stoljeća.
Kolegij (15X2)
1. Predkritička filozofija i kopernikanski obrat Immanuela Kanta.
2. Zasnivanje transcendentalne filozofije u Kritici čistoga uma.
3. Kantova kritička i metafizička djela.
4. Odjeci Kantove filozofije.
5. Subjektivni idealizam i Fichteovo zasnivanje nauka o znanosti.
6. Objektivni idealizam i Schellingov put od filozofije prirode i identiteta do pozitivne filozofije.
7. Apsolutni idealizam i dijalektika u Hegela.
8. Enciklopedijski sustav filozofije.
9. Filozofija svjetske povijesti.
10. Glavni pravci posthegelovske filozofije: pozitivizam (Auguste Comte).
11. Utilitarizam (Bentham, Mill), evolucionizam (Spencer), materijalizam (Feuerbach, Marx).
12. Pesimizam Arthura Schopenhauera.
13. Egzistencijalizam Sorena Kierkegaarda.
14. Filozofija života Friedricha Nietzschea.
15. Psihologizam (Fries, Herbart, Hartmann), induktivna metafizika (Fechner, Lotze) i neokantizam (marburška škola: Cohen, Natorp, Cassirer i badenska škola: Windelband, Rickert).
Seminar: (15X1)
Immanuel Kant, Kritika čistoga uma
Georg W. F. Hegel, Fenomenologija duha
Ishodi učenja:
 1. Pojasniti važnost filozofije razdoblja od 18. do kraja 19. stoljeća;
 2. Prepoznati filozofske probleme i rješenja u izvornim tekstovima filozofa koji su
  djelovali od 18. do kraja 19. stoljeća;
 3. Uspoređivati pojedina stajališta i argumente filozofa od 18. do kraja 19. stoljeća;
 4. Kritički raspravljati o glavnim filozofskim problemima i školama za razdoblje od 18. do kraja 19. stoljeća;
 5. Objasniti i vrednovati obilježja filozofije njemačkog idealizma;
 6. Pripremiti rad/članak/tekst o određenoj filozofskoj problematici;
 7. Održati javno predavanje o filozofskim problemima i školama koje pripadaju
  razdoblju od 18. do kraja 19. stoljeća;
 8. Argumentirano raspravljati o o glavnim filozofskim problemima i školama koje pripadaju razdoblju od 18. do kraja 19. stoljeća;
Literatura:
 1. Kritika čistoga uma, , Kant, I., Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1984.
 2. Nauk o znanosti, , J.G. Fichte, Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1976.
 3. O biti slobode, , F. W. J. Schelling, Zagreb: Cekade,, 1985.
 4. Enciklopedija filozofijskih znanost, , G. W. F. Hegel, "Veselin Masleša" , Sarajevo, 1965.
 5. Kritika praktičkog uma, , I. Kant, Zagreb: Naprijed, 1974.
 6. Tako je govorio Zaratustra, , F. Nietzsche, Naprijed, Zagreb, 1991.
 7. Kritika čistoga uma, , Kant, I., Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1984.
 8. Nauk o znanosti, , J.G. Fichte, Fichte, Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1 Beograd, 1976.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: