MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

SUVREMENA FILOZOFIJA I

Šifra: 164044
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Jakić
Izvođači: dr. sc. Anita Lunić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj kolegija 'Suvremena filozofija I' je uvod u razmatranje općeg smisla historijskog proučavanja i prikazivanja filozofije, omogućavanje uvida u temeljne pojmove, značenje, izvore i temeljne pravce i filozofe s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
Kolegij (1x2)
1. Uvod u suvremenost filozofije
2. Wilhelm Dilthey
3. Pragmatizam: Charles Pierce, William James
4. John Dewey
5. Fenomenologija: Edmund Husserl,
6. Fenomenologija: Edmund Husserl, Max Scheler
7. Martin Heidegger
8. Martin Heidegger
9. Egzistencijalizam: Jean - Paul Sartre
10. Egzistencijalizam: Karl Jaspers, Albert Camus
11.Frankfurtska škola: Adorno, Marcuse
12. Frankfurtska škola: Adorno, Marcuse
13. Frankfurtska škola: Horkheimer, Habermas
14. Frankfurtska škola: Horkheimer, Habermas
15. Zaključni sat
Ishodi učenja:
 1. Pojasniti važnost temeljnih pravaca i filozofa s kraja 19. i početka 20. stoljeća
 2. Prepoznati filozofske probleme i rješenja u izvornim tekstovima filozofa s kraja
  19. i početka 20. stoljeća
 3. Uspoređivati pojedina stajališta i argumente filozofa i filozofskih pravaca kraja 19.
  i početka 20. stoljeća
 4. Kritički raspravljati o glavnim suvremenim filozofskim problemima i školama s
  kraja 19. i početka 20. stoljeća
 5. Pripremiti rad/članak/tekst o filozofskoj problematici s kraja 19. i početka 20.
  stoljeća
 6. Održati javno predavanje o filozofskoj problematici s kraja 19. i početka 20.
  stoljeća
 7. Argumentirano raspravljati o filozofskoj problematici s kraja 19. i početka 20.
  stoljeća
 8. Realizirati nastavu iz sadržaja kolegija i povezanih tema
Literatura:
 1. Suvremena filozofija Zapada, , Pejović, D., Matica hrvatska, Zagreb, 1999.
 2. Suvremena filozofija I i II,, , Galović, M., Školska knjiga, Zagreb., 1996.
 3. Teorija društva u Frakfurtskoj školi,, , Katunarić, V., Naprijed, Zagreb., 1990.
 4. Dijalektika prosvjetiteljstva,, , Adorno, T. W. i Horkheimer, M., Veselin Masleša, Sarajevo, 1974.
 5. Fenomenologija, , Lyotard, J.F., Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd., 1980.
 6. Kraj filozofije i zadaća mišljenja?, , Heidegger, M., Naprijed, Zagreb, 1996.
Preporučena literatura:
 1. Izgradnja istorijskog svijeta u duhovnim naukama,, , Dilthey, W., Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd., 1980.
 2. Pragmatizam,, , James,W., Ibis grafika, Zagreb., 2001.
 3. Logika, , Dewey, J., , Nolit, Beograd., 1962.
 4. Kriza evropskih znanosti i transcendentalna fenomenologija : uvod u fenomenološku filozofiju,, , Husserl, E., Globus, Zagreb, 1992.
 5. Uvođenje u metafiziku,, , Heidegger, M. (2012)., AGM, Zagreb., 2012.
 6. Filozofski diskurs moderne, , Habermas, J., , Globus, Zagreb, 1988.
 7. Negativna dijalektika,, , Adorno, T. W., Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd., 1979.
 8. Duhovna situacija vremena,, , Jaspers, K., Matica hrvatska, Zagreb, 1988.
 9. Bekstvo od slobode, ., , Fromm, E. (1984), Naprijed, Zagreb, 1984.
 10. Mit o Sizifu,, , Camus, A., Zora, Zagreb., 1971.
 11. Egzistencijalizam je humanizam,, , Sartre, J.P., Veselin Masleša, Sarajeva., 1964.
 12. Fenomenologija Edmunda Husserla,, , Marx, W., Naklada Breza, Zagreb., 2005.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: