MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

SUVREMENA FILOZOFIJA I

Šifra: 164044
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Jakić - Seminar
dr. sc. Anita Lunić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj kolegija 'Suvremena filozofija I' je uvod u razmatranje općeg smisla historijskog proučavanja i prikazivanja filozofije, omogućavanje uvida u temeljne pojmove, značenje, izvore i temeljne pravce i filozofe s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
Kolegij (1x2)
1. Uvod u suvremenost filozofije
2. Wilhelm Dilthey
3. Pragmatizam: Charles Pierce, William James
4. John Dewey
5. Fenomenologija: Edmund Husserl,
6. Fenomenologija: Edmund Husserl, Max Scheler
7. Martin Heidegger
8. Martin Heidegger
9. Egzistencijalizam: Jean - Paul Sartre
10. Egzistencijalizam: Karl Jaspers, Albert Camus
11.Frankfurtska škola: Adorno, Marcuse
12. Frankfurtska škola: Adorno, Marcuse
13. Frankfurtska škola: Horkheimer, Habermas
14. Frankfurtska škola: Horkheimer, Habermas
15. Zaključni sat
Literatura:
 1. Pejović, D.: Suvremena filozofija Zapada
 2. Galović, M.: Suvremena filozofija I i II,
 3. Katunarić, V.: Teorija društva u Frakfurtskoj školi,
 4. Adorno, T. W. i Horkheimer, M.: Dijalektika prosvjetiteljstva,
 5. Lyotard, J.F.: Fenomenologija
 6. Heidegger, M.: Kraj filozofije i zadaća mišljenja?
Preporučena literatura:
 1. Dilthey, W.: Izgradnja istorijskog svijeta u duhovnim naukama,
 2. James,W.: Pragmatizam,
 3. Dewey, J.: Logika
 4. Husserl, E.: Kriza evropskih znanosti i transcendentalna fenomenologija : uvod u fenomenološku filozofiju,
 5. Heidegger, M. (2012).: Uvođenje u metafiziku,
 6. Habermas, J.: Filozofski diskurs moderne
 7. Adorno, T. W.: Negativna dijalektika,
 8. Jaspers, K.: Duhovna situacija vremena,
 9. Fromm, E. (1984): Bekstvo od slobode, .
 10. Camus, A.: Mit o Sizifu,
 11. Sartre, J.P.: Egzistencijalizam je humanizam,
 12. Marx, W.: Fenomenologija Edmunda Husserla,
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: