MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Poslovna komunikacija

Šifra: 67708
ECTS: 2.0
Nositelji: v. lekt. Ana Bakašun
Izvođači: v. lekt. Ana Bakašun - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u poslovno komuniciranje. Učinkovite poruke: prilagodba poruke ciljnoj publici. Multikulturalno radno okruženje. Rad u timu i team building. Učinkoviti sastanci. Poslovna uljudnost. Proces zapošljavanja: pisanje životopisa i prijave za posao, priprema za selektivni razgovor. Vještine poslovne prezentacije. Neverbalna komunikacija.

Od studenta/ice se očekuje da ovlada temeljnim vještinama potrebnim za učinkovitu komunikaciju u radnom okruženju. Očekuje se da može prilagoditi vlastiti izričaj ciljnoj publici ili posebnostima određene poslovne situacije. Može prepoznati i razumjeti namjere pojedinca ili grupe te djelovati na prikladan način. Može identificirati i analizirati vlastite profesionalne ciljeve i planirati način kako to ostvariti u praksi.

Tijekom nastave potiče se maksimalno sudjelovanje studenata kroz različite aktivnosti (diskusije, rješavanje zadataka u grupi, rad u paru, itd.).

Kontinuirano se provjerava stečeno znanje i vještine tijekom nastave.
Ispit: pismeni rad i usmena prezentacija na zadanu temu.
Ishodi učenja:
  1. Studenti će moći prikladno koristiti temeljne vještine potrebne za učinkovitu komunikaciju u radnom okruženju.
  2. Studenti će moći prilagoditi vlastiti izričaj ciljnoj publici ili posebnostima određene poslovne situacije.
  3. Studenti će moći prepoznati namjere pojedinca ili grupe te djelovati na prikladan način.
  4. Studenti će moći identificirati i analizirati vlastite profesionalne ciljeve i planirati načine kako ih ostvariti.
Literatura:
  1. Business and Administrative Communication., priručnik - udžbenik, Locker, K., Mackiewicz, J., Kienzler, D., Boston: McGraw-Hill Higher Education., 2018.
  2. Cambridge English for Job-hunting., priručnik - udžbenik, Downes, C., Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
6. semestar
Engleski jezik 6 - Redovni studij - Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: