MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u semantiku

Šifra: 130835
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Petrović
Izvođači: doc. dr. sc. Ivana Petrović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s temeljnim pojmovima i metodama proučavanja značenja u jeziku sa stajališta semantike (konvencionalno značenje) i pragmatike (interakcijsko značenje). Tijekom semestra studenti će se upoznati s temama kao što su: vrste značenja, leksička semantika, semantički odnosi, deiksa, implikature, teorija uljudnosti, govorni činovi itd.
Literatura:
  1. Cruse, Alan: Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics
  2. Riemer, Nick: Introducing Semantics
Preporučena literatura:
  1. Saeed, John I.: Semantics
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost
Termini konzultacija: