MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Engleska književnost romantizma i viktorijanskog doba

Šifra: 69456
ECTS: 5.0
Nositelji: pred. mr. sc. Ilonka Peršić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati student/ic/e s povijesnim razvojem dominantnih književnih vrsta dugog devetnaestog stoljeća, njihovim odlikama i uzusima. Književna proizvodnja ovog razdoblja proučava se u širem kulturalnom i društveno-povijesnom kontekstu pa studenti/ce tako razvijaju i svijest o utjecaju tog okruženja na književne tokove, razvoj i vrste čitateljske publike te oblikovanje kanona. Studenti/ce razvijaju vještinu korištenja elektronskih i tiskanih istraživačkih alata te razvijaju vještine čitanja i pisanog izražavanja u akademske svrhe.
Tijekom semestra, studenti/ce će
- usvojiti relevantna znanja o ključnim književnim pravcima, piscima i djelima 19. stoljeća u Britaniji te o njihovom širem kulturnom, ideološkom i društveno-povijesnom kontekstu;
- usvojiti i razvijati vještinu pomnog čitanja i analize teksta
- razvijati vještinu usmenog izražavanja u grupi i izlaganja pred grupom
- razvijati vještinu samostalnog istraživačkog rada
- dodatno razvijati vještinu akademskog pisanog izražavanja u obliku eseja.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Abrams, M.H. & Greenblatt, S. (ur.) The Norton Anthology of English Literature. 7. izdanje svezak II. New York and London: W. W. Norton, 2000.

  McRae, J., & Carter, R. The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London and New York: Routledge, 2001., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Abrams, M. H. & Geoffrey Harpham, A Glossary of Literary Terms. 8th edition. Boston: Thomson Wadsworth, 2005.

  Adams, James Eli. A History of Victorian Literature. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.

  Armstrong, Isobel. (1993). Victorian Poetry: Poetry, Poetics and Politics. London and New York: Routledge.

  Brantlinger, Patrick and William B. Thessing. A Companion to the Victorian Novel. Oxford: Blackwell, 2005.

  Tucker, Herbert F. (ed.). A Companion to Victorian Literature and Culture. Oxford: Blackwell, c. 1999., , , .
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: