MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociologija zabave

Šifra: 131466
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Renata Relja
Izvođači: doc. dr. sc. Tea Gutović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi: Razumjeti temeljne kategorije u području sociologije zabave.
- Biti osposobljen za tumačenje sociopsiholoških aspekata zabave u suvremenom društvu.
- Biti osposobljen za tumačenje antropoloških izvora suvremenih oblika zabave.
- Poticanje interesa prema razvitku ideje poduzetništva mladih u Hrvatskoj s naglaskom na industriju zabave.
- Razumijevanje ekonomskih i poduzetničkih odrednica zabave u kontekstu nove ekonomije.
- Biti osposobljen za pozicioniranje kategorije zabave unutar suvremenog sociokulturnog okruženja.
- Osvijestiti postojanje rodno segregiranih oblika zabave u suvremenom društvu.
- Poticanje interesa i kritičkog pristupa proučavanju mjesta i uloge zabave u suvremenom sociokulturnom okruženju.
Sadržaj:
1. Uvodno predavanje (upoznavanje s literaturom, metodama rada, rokovima, oblicima i načinima provjere znanja) (2 sata).
2. Povijesno antropološko određenje zabave(2 sata).
3. Estetska i integrativna funkcija zabave (2 sata).
4. Socijalizirajuća i terapeutska uloga zabave (2 sata).
5. Kvalitativno-kvantitativni pristupi i metode unutar istraživanja fenomena/pojave zabave (elaboracija socioempirijskih istraživanja zabave) (2 sata).
6. Sociopsihološke odrednice u kontekstu sociologije zabave (2 sata).
7. Slobodno vrijeme i zabava (2 sata).
8. Rad i zabava (obrasci korištenja slobodnog vremena i zabave u relaciji prema radu; poduzetnička kultura-pojam, značenje, definicija; mitovi i značajke uspješnog poduzetnika: socio-psihološke determinante u kontekstu poduzetništva) (2 sata).
9. Mladi poduzetnici u tranzicijskim društvima. Iskustva iz odabranih zemalja (2 sata).
10. Razvijanje poduzetništva mladih u Hrvatskoj-sadašnje stanje i perspektive (2 sata).
11. Obitelj i zabava (zabava i obiteljski ciklus; učinci zabave na transformaciju obiteljskog života) (2 sata).
12. Humor i zabava (2 sata).
13. Rod i zabava ( spolno/rodno segregirani oblici zabave) (2 sata).
14. Mediji i zabava (2 sata).
15. Zabava u suvremenom potrošačkom društvu(2 sata).
Ishodi učenja:
 1. Objasniti odnos opće sociologije i sociologije zabave.
 2. Objasniti nastanak i razvoj društvenih oblika zabave
 3. Razumjeti mjesto i ulogu zabave u suvremenom sociokulturološkom okruženju
 4. Steći znanja o ideji poduzetništva unutar industrije zabave
 5. Objasniti i razumjeti implementaciju modela poduzetništva u područje zabave unutar suvremenog društva.
 6. Protumačiti mjesto i ulogu zabave u suvremenom potrošačkom društvu
 7. Uočiti postojanje veze između zabave i konzumerizma
 8. Opisati relaciju između suvremene tehnologije i novih oblika zabave
Literatura:
 1. , 1. Alpeza, M. Korporacijsko poduzetništvo: poduzetnička organizacijska kultura i struktura. http://www.efos.unios.hr/korporacijsko-poduzetnistvo/wp-content/uploads/sites/245/2013/04/Korp_2012_Alpeza_poduzetnicka-kultura-i-struktura_obavezno-citanje.pdf
  2. Huizinga, J. (1992) Homo ludens: o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Naprijed.
  3. Leburić, A. & Relja, R. & Božić, T. (2007) Disko generacija: sociološka istraživanja noćne zabave mladih.Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet.
  4. Pavić, Ž. (2008), Poduzetništvo mladih i nova ekonomija, Ekonomski vjesnik: časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 21(1-2): 85-93., , , .
Preporučena literatura:
 1. Uloga i značaj humora u svakodnevnom životu mladih. Školski vjesnik. Časopis za pedagoška i školska pitanja. 59(3), , Relja, R., Baturina, D., , 2010.
 2. U potrazi za dobrom zabavom: istraživanje noćnoga života mladih u diskoklubovima na području primorskih županija. Društvena istraživanja. 10(6), , Leburić, A., Relja, R., , .
 3. Kultura i zabava mladih u slobodnom vremenu. Napredak. 140(2), , Leburić, A., Relja, R, , 1990.
 4. Putovanje mladih u tamu noći: prinosi sociologiji zabave. Sociologija sela. 37(2/3), , Relja, R., Leburić, A, , 1999.
 5. Culture and Everyday Life, , Bennett, A, London: SAGE Publications, 2005.
3. semestar
Sociologija zimski semestar prijediplomski izborni - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
Sociologija zimski semestar prijediplomski izborni - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: