MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociološka istraživačka radionica 2

Šifra: 131172
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Lončar
izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
Izvođači: Larisa Hržić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Praktična primjena teorijskog znanja iz sociološke metodologije, osposobljavanje studenata/-ica za adekvatno uočavanje, dijagnosticiranje i prepoznavanje uvjeta, okolnosti i granica istraživanja društva, razvijanje vještina samostalne pripreme i provedbe sociološkog istraživanja s naglaskom na metodološke aspekte istraživanja (definiranje ciljeva i hipoteza, konceptualizacija i operacionalizacija, odabir metode).
Ishodi učenja:
 1. Selektirati relevantnu teorijsku građu (prema područjima, temama, naslovima, i sl).
 2. Izdvojiti i tematski grupirati ključne teze relevantne za konceptualizaciju predmeta istraživanja.
 3. Precizno definirati predmet istraživanja.
 4. Utvrditi i opisati ciljeve istraživanja.
 5. Postaviti hipoteze istraživanja.
 6. Konceptualizirati predmet istraživanja.
 7. Uključivati se, komunicirati i snalaziti se u timskom radu .
 8. engage, communicate and conduct the team work
Literatura:
 1. The Basics of Social Research, , Babbie, E., Wadsworth Cengage Learning., 2011.
 2. Researching Social Life, , Gilbert, N. (ed.), SAGE Publications, 2008.
 3. Perspectives in Social Research Methods and Analysis. A Reader for Sociology, , Lune, H.; Pumar, E. S.; Koppel, R. (eds.), SAGE Publications., 2010.
 4. Constructing Social Research. The Unity and Diversity of Method., , Ragin, C. C.; Amoroso, L. M., SAGE Publications., 2011.
 5. Jezična stvarnost medija: rezultati sociološkoga istraživanja, , Leburić, A.; Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.; Bandalović, G., Redak, 2010.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: