MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u znanstvenoistraživački rad

Šifra: 201697
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
Izvođači: Larisa Hržić - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razumijevanje znanosti, njene klasifikacije i uloge u društvu. Korištenje znanstvene literature i rezultata istraživanja tijekom studija i u budućem radu. Osposobljenost za početnu samostalnu i uspješnu pripremu znanstvenoistraživačkog rada i pisanje akademskih, stručnih i znanstvenih radova u skladu sa zahtjevima metodologije.
Ishodi učenja:
 1. protumačiti opći pojam znanosti i izložiti njena temeljna obilježja i klasifikaciju
 2. objasniti karakteristike znanstvene spoznaje
 3. utvrditi vrste akademskih, stučnih i znanstvenih radova
 4. analizirati znanstvenoistraživačke postupke i stupnjeve nastajanja znanstvenoga djela
 5. identificirati karakteristike dobrog akademskog i znanstvenog rada
 6. opisati značenje bibliografskih baza kao izvora informacija te načine njihova korištenja
 7. izraditi popis literature i kreirati bilješke (kroz citate i parafraze)
 8. izraditi nacrt rada
Literatura:
 1. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, , Bhattacherjee, A., Creative Commons Attribution, 2012.
 2. Metode istraživanja u obrazovanju, , Cohen, L.; Manion, L.; Morrison, K., Naklada Slap, 2007.
 3. Pisanje znanstvenih i stručnih radova, , Gačić, M., Školska knjiga i Sveučilište u Zagrebu, 2012.
 4. Metodološki rječnik, , Leburić, A. i dr., Redak, 2014.
 5. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, , Milas, G., Naklada Slap, 2005.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: