MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociološka istraživačka radionica 1

Šifra: 131171
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Lončar
izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
Izvođači: Larisa Hržić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Praktična primjena teorijskog znanja iz sociološke metodologije, osposobljavanje studenata/-ica za adekvatno uočavanje, dijagnosticiranje i prepoznavanje uvjeta, okolnosti i granica istraživanja društva i društvenih problema i fenomena, razvijanje vještina samostalne pripreme sociološkog istraživanja s naglaskom na definiranje i metodološku artikulaciju istraživačke teme/predmeta, pregled literature i pisanje bilješki.
Ishodi učenja:
 1. Razumjeti društvene uloge i značenja niza metodoloških pristupa i strategija, bez kojih je nezamisliv istraživački sociološki posao, u bilo kojem društvenom području, kao i u posebnim sociologijama.
 2. Pristupiti istraživanju kao specifičnom društvenom odnosu, procesu i spoznajnoj aktivnosti.
 3. Izdvojiti i definirati specifičnu temu istraživanja.
 4. Metodološki artikulirati različite predmete istraživanja u različitim teorijsko-metodološkim pristupima/orijentacijama/strategijama.
 5. Pretraživati i prepoznati relevantnu literaturu za predmet istraživanja.
 6. Diskutirati o relevantnim teorijskim pristupima, značenjima i konceptima istraživanog fenomena.
 7. Prepoznati značaj i važnost timskog rada.
Literatura:
 1. The Basics of Social Research, , Babbie, E., Wadsworth Cengage Learning, 2011.
 2. Researching Social Life, , Gilbert, N. (ed.), SAGE Publications., 2008.
 3. Perspectives in Social Research Methods and Analysis. A Reader for Sociology, , Lune, H.; Pumar, E. S.; Koppel, R. (eds.), SAGE Publications., 2010.
 4. Constructing Social Research. The Unity and Diversity of Method, , Ragin, C. C.; Amoroso, L. M., SAGE Publications., 2011.
 5. Socioklimatski utjecaji na suvremeno življenje: sociološko istraživanje stanovnika Hrvatske, , Leburić, A.; Lončar, M.; Bandalović, G., Redak, 2008.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: