MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociološka istraživačka radionica 6

Šifra: 131187
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Lončar
izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
doc. dr. sc. Tea Gutović
Izvođači: Larisa Hržić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Praktična primjena teorijskog znanja iz sociološke metodologije, osposobljavanje studenata/-ica za adekvatno uočavanje, dijagnosticiranje i prepoznavanje uvjeta, okolnosti i granica istraživanja društva i društvenih problema i fenomena, razvijanje vještina samostalne pripreme i provedbe sociološkog istraživanja s naglaskom na interpretaciju i prezentaciju istraživačkih rezultata.
Ishodi učenja:
  1. Interpretirati istraživačke rezultate.
  2. Povezati i usporediti dobivene rezultate s drugim istraživačkim rezultatima iz odabranog područja i teme istraživanja.
  3. Strukturirati istraživački izvještaj koristeći se svim do sada stečenim teorijskim i metodološkim znanjima i vještinama.
  4. Prezentirati provedeno sociološko empirijsko istraživanje i dobivene istraživačke rezultate u obliku istraživačkoga izvještaja.
Literatura:
  1. The Basics of Social Research. Fifth Edition., , Babbie, E., Wadsworth: Wadsworth Cengage Learning., 2011.
  2. Researching Social Life., , Gilbert, N. (ed.), London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE Publications., 2008.
  3. Perspectives in Social Research Methods and Analysis. A Reader for Sociology., , Lune, H.; Pumar, E. S.; Koppel, R. (eds.), L.A., London, Thousand Oaks, New Delhi, Washington DC: SAGE Publications., 2010.
  4. Constructing Social Research. The Unity and Diversity of Method., , Ragin, C. C.; Amoroso, L. M., Los Angeles, Singapore, London, New Delhi: SAGE Publications., 2011.
  5. Invalidnost tolerancije., , Leburić, A.; Čokolić, S.; Žaja, M., Split: Redak., 2013.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: