MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Multikulturalizam u suvremenom društvu

Šifra: 204452
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Izvođači: dr. sc. Tea Gutović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje s temeljnim teorijskim i idejnim konceptima multikulturalizma da bi se na taj način potaknula kritička rasprava o pitanjima kulturnog, nacionalnog, vjerskog, etničkog, itd. identiteta. U tom kontekstu cilj je analizirati i krizu multikulturalizma, odnos migracija i multikulturalizma, odnos demokracije i multikulturalizma te ideju multikulturalizma u Europskoj uniji.
1. Uvodno predavanje (2 sata)
2. Kulturni pluralizam (2 sata)
3. Migracije i kulturni pluralizam (2 sata)
4. Multikulturalizam i multikulturalnost (2 sata)
5. Kriza multikulturalizma (2 sata)
6. Multikulturalizam/interkulturalizam/transkulturalizam (2 sata)
7. Multikulturalizam i liberalna demokracija (2 sata)
8. Liberalni multikulturalizam (W. Kymlicka) (2 sata)
9. Ideja političkog liberalizma (J. Rawls) (2 sata)
10. Politika razlike (Iris M. Young) (2 sata)
11. Politika priznavanja (C. Taylor) (2 sata)
12. Dijaloška ili integralna teorija multikulturalizma (Bhikhu Parekh) (2 sata)
13. Multikulturalizam i ideja građanstva/ideja kozmopolitizma (2 sata)
14. Multikulturalizam i EU (2 sata)
15. Kritika multikulturalizma (2 sata)

15 sati seminara - u dogovoru sa studentima
Literatura:
 1. Mesić, Milan: Multikulturalizam
 2. Andrea Semprini:: Multikulturalizam
 3. Young, Iris Marion: Politička zajednica i razlike među grupama: kritika ideala univerzalno građanstva,
 4. Brčić Kuljiš, M.: Living together in the European Union?
Preporučena literatura:
 1. Young, Iris Marion: Pravednost i politika razlike
 2. Kymlicka, Will: Multikulturalno građanstvo. Liberalna teorija manjinskih prava
 3. Žarko Paić: Traume razlika
 4. Barry, Brian: Kultura i jednakost: Egalitarna kritika mulktikulturalizma
 5. Rawls, John: Politički liberalizam
 6. Parekh, Bhikhu: Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory
 7. Taylor, Charles: The Politics of Recognition u: Amy Gutmann (ed.) Multiculturalism, Examining the Politicsa of Recognition
3. semestar
Sociologija zimski semestar prijediplomski izborni - Redovni studij - Sociologija
Izborni predmet - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
Sociologija 5 - Redovni studij - Sociologija
Izborni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: