MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Računalni praktikum

Šifra: 67914
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lada Maleš
Izvođači: doc. dr. sc. Lada Maleš - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Lada Maleš - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznati se s različitim tehnologijama pristupa internetu. Sigurnost na internetu. Korištenje aplikacija na internetu (računarstvo u oblaku) - aplikacije koje se mogu upotrijebiti kao podrška sociološkim istraživanjima. Oblikovanje web stranica (CSS osnove).
PREDAVANJA: Pristup internetu - tehnologije koje se koriste, brzina prijenosa podataka. Sigurnost na internetu (vrste prijetnji i kako se štititi). Računalni alati za provedbu intervjua.
Upotreba CSS stilova u HTMLu.
SEMINAR: Izrada seminara korištenjem aplikacije u oblaku (aplikacija se bira u skladu s tehnološkim trendom). Prezentacija seminara.
VJEŽBE: Računarstvo u oblaku: odabir aplikacije za anketiranje, otvaranje korisničkog računa i korištenje. Izrada online ankete. CSS (oblikovanje teksta i podloge web stranice).
CSS (oblikovanje lista i oblikovanje poveznica). CSS (box model).
Literatura:
  1. Materijali objavljeni na fakultetskom intranetu i na sustavu Moodle (http://www.ffst.unist.hr/ i http://teachers2.ffst.hr/)
  2. L. Maleš, S. Mladenović: Osnove programiranja za web
  3. Online pristup na https://www.w3schools.com/html/default.asp
  4. https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ
  5. How to use Google Forms - Tutorial for Beginners (2019) Online prisup na https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ
  6. Online pristup na http://www.w3schools.com/css/
Preporučena literatura:
  1. Ben Henicks: HTML & CSS: The Good Parts
  2. Elisabeth Robson, Eric Freeman: Head First HTML and CSS
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: