MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u logiku društvenih znanosti

Šifra: 131147
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tonći Kokić
Izvođači: Danica Radoš - Seminar

dr. sc. Gabriela Bašić Hanžek - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Svrha je predmeta da se ponudi filozofsko-logički rječnik i kriteriji pomoću kojih se mogu opisivati, uspoređivati, izgrađivati i vrednovati teorije u društvenim znanostima, u prvome redu u sociologiji, te da na osnovnoj razini omogući primjenu logičkih modela u sociološkom istraživanju.
Izlažu se, za društvene znanosti relevantni, osnovni pojmovi, rezultati i postupci suvremene logike te se oni primjenjuju u analizi socioloških tekstova s naglaskom na uočavanje razlika između logika i jezika u teorijskim konstruktima društvenih i prirodnih znanosti. Posebna pažnja posvećuje se logičkoj analizi temeljnih pojmova (npr. "čin"), ključnih teorijskih postupaka (objašnjenje i razumijevanje) i pretpostavki opisa društvenih aktera pomoću njihovih intencionalnih stanja.
Literatura:
Preporučena literatura:
  1. http://paideia.ffst.hr/~logika
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Tonći Kokić:

    Konzultacije u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023. su ponedjeljkom od 15.00 do 16.00 sati ili prema dogovoru.

    Lokacija: