MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Interpretacija književnog teksta

Šifra: 217512
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Boris Škvorc
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je osposobiti studente za kompetentno i profesionalno čitanje najsloženijih oblika književnih i neknjiževnih tekstova uz svijest o postizanju čitalačkog konsezusa, o ideološkoj uvjetovanosti svakog čitanja i činjenici da se uvijek čita unutar neke okvirne hegemonije. Drugi, šire zamišljeni ciljevi kolegija su: razviti kritičko čitanje uz uvažavanje određenih postavki pojediačnih metodlogija čitanja i tumačenja tekstova i uvježbati čitanje iz pojediačnih perspektiva, odnosno različito determinaranih modela čitanja: post- strukturalističkog, postkolonijalnog, feminističkog i fenomenološki utemeljenog. Uz praktičan pristup tekstu, studenti trebaju upoznati i osnove različitih metodoloških pristupa tekstu, s naglaskom a teorijske pristupe književnosti i kulturi iz druge polovice dvadesetog stoljeća i početka novog tisućljeća. Posebno je važan cilj naučiti dekodirati ideološke uvjete čitanja i diskurzivne zadanosti interpretacijskog polazišta. I konačno, važan cilj predstavlja razvoj kritičkog mišljenja, snalaženja u prostoru presijecanja različitih humanističkih disciplina i s time vezana teorijska literatura. Uz sve navedeno, ovaj kolegij će kod studenata razviti svijest o čitateljskoj kompetenciji i multimedijalnom karakteru suvremene humanističke paradigme.
Literatura:
  1. Compagnon, A: Demon teorije
  2. Eco, U.: Šest šetnji pripovjednim šumama
  3. Buttler, J.: Nevolje s rodom
  4. Odabrana poglavlja prema rasporedu seminara u dogovoru s profesorom
  5. Odabrana poglavlja u dogovoru s profesorom.
  6. Odabrana poglavlja za seminare u dogovoru s profesorom.
Preporučena literatura:
  1. Odabrane natuknice u dogovoru s profesorom
3. semestar
Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (kulturološki smjer)
Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer)
Termini konzultacija:

Česta pitanja