MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezik i različiti diskursi

Šifra: 185095
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta omogućiti studentima uvid u odnos jezika i diskursa prema društvu te u njihovo uzajamno djelovanje. Također, cilj je predmeta omogućiti studentima razumijevanje vrsta jezičnog raslojavanja, jezičnih uporaba i funkcija u različitim društvenim kontekstima. Studenti će se osposobiti za analizu različitih diskursa, i to ponajprije s retoričkog i lingvostilističkog stajališta.

Uvjeta za upis nema.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici:
1. Uvod - upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta i njihovim obvezama
2. Što je diskurs? Definiranje diskursa u odnosu na stil, sličnosti i različitosti
3. Retorika/Stilistika/Diskursna analiza
4. Jezična raslojavanja (i diskursni tipovi)
5. (Kritička) analiza diskursa: povijesni pregled, teorija i metodologija
6. Diskurs i njegova društvena uvjetovanost (socijalna i kulturalna)
7. Jezik i diskurs u odnosu prema ideologiji i moći
8. Politički diskurs: ženski politički diskurs, politički parlamentarni diskurs...
9. Medijski diskurs: publicistički, reklamni...
10. Razredni diskurs
11. Razgovorni diskurs
12. Figure i tropi / Uvjeravanje s apstrakcijom: retorika i metafora
13. Diskurs i prijevod
14. Jezik i globalizacija
15. Zaključno predavanje
Seminari tematski prate predavanja.

Student je dužan:
- aktivno, redovito i konstruktivno sudjelovati u nastavi (studenti su dužni odslušati minimalno 80% predavanja i 80% seminara)
- poštovati etička i znanstvena načela visokoškolske ustanove
- provesti istraživanje i izložiti ga u seminarskom radu
- položiti pismeni ispit u vidu eseja te usmeni u slučaju granične ocjene ili po želji
- informirati se o nastavi s koje je izostao kod drugih studenata ili na konzultacijama s profesorom

Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na kolegiju, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
- napisan esej - 70%
- izlaganje i pisani seminar - 30%
- položen usmeni ispit - 0% ili više (ovisno o želji studenta)
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Literatura:
 1. Badurina, L., Kovačević, M.: Raslojavanje jezične stvarnosti
 2. Fairclough, N.: Critical Discourse Analysis (2nd Eition).
 3. Mills, S.: Discourse.
 4. Katnić-Bakaršić, M.: Stilistika.
 5. Schiffrin, D., Tannen, D. and Hamilton, H. E: The Handbook of Discourse Analysis
Preporučena literatura:
 1. Badurina, L.: Između redaka. Studije o tekstu i diskursu
 2. Cameron, D.: Working with Spoken Discourse
 3. Chilton, P. A.: Analysing Political Discourse: Theory and Practice.
 4. Dijk, T. A. van: Discourse and Power.
 5. Fairclough, N.: Media Discourse.
 6. Fairclough, N.: Language and Power
 7. Fairclough, N.: Language and Globalization
 8. Faircloug, I., and Fairclough, N.: Political Discourse Analysis.
 9. Kryzan-Stanojević, B.: Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata
 10. Richardson, E. J.: Analysing Newspapers. An Approach from Critical Discourse Analysis.
 11. Wodak, R. and Meyer, M.: Methods of Critical Discourse Studies (3rd Edition)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (kulturološki smjer)
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: