MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Toponimija istočne obale Jadrana

Šifra: 185088
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović
Izvođači: dr. sc. Jelena Đorđević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente s teorijskim pojmovima u toponimiji, metodama koje se u njoj primjenjuju i dosadašnjim provedenim toponomastičkim istraživanjima na području istočne Jadranske obale. Studenti se preko upoznavanja toponima i njihove jezične osnove upoznaju i s kulturnim, povijesnim, geografskim, demografskim i gospodarskim prilikama na istočnojadranskoj obali. Samostalnim (terenskim) istraživanjem toponima odabranoga područja, studenti se osposobljavaju se za proučavanje i pojašnjavanje njihove etimologije i etiologije čime konačno dobivaju cjelovit uvid u razvoj i zakonitosti u imenovanju geografskih predjela ili naseljenih područja, a preko njih i uvid u kulturnu, religijsku, tradicijsku, etnološku, sociološku i povijesnu i nacionalnu podlogu toponima. Osnovi ciljevi predmeta bit će realizirani kontinuirano kroz proučavanje hrvatske obalne toponimijske baštine, korpusa prikupljenog (terenskim) istraživanjem, njegovu razmatranju te na taj način čuvanju toponima kao postojanih jezičnih spomenika koji u posljednje vrijeme nestaju i gube funkciju u svijesti stanovnika/baštinika.
Ishodi učenja:
 1. kritički se odnositi prema dosadašnjim toponomastičkim istraživanjima
 2. predstaviti javno, pismeno i usmeno, rezultate samostalnog terenskog istraživanja
 3. samostalno provoditi toponomastička istraživanja primjenjujući svladanu metodu prikupljanja toponima
 4. primjereno filološki analizirati podatke na temelju svladane metode obrađivanja i tumačenja prikupljenih toponima
 5. proučavati znanstvenu i stručnu literaturu i pritom primjenjivati stečena znanja
 6. razumjeti specifičnosti jezičnih slojeva vidljivih u toponimiji
 7. raspravljati o otvorenim pitanima u toponimiji istočne jadranske obale
 8. otkriti posredstvom toponima mentalitetske osobitosti i društveno-gospodarsku orijentaciju stanovništva na određenom području
 9. shvatiti jezičnu simbiozu Hrvata s drugim jezicima koji su ostavili traga u toponimiji istočne jadranske obale
 10. razumjeti odnose toponimije kao jezikoslovne discipline i geografije, povijesti, sociologije, antropologije, etnologije i ostalih srodnih znanosti
Literatura:
 1. Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima, , Skok, Petar, Zagreb: Jadranski institut JAZU, 1950.
 2. Toponomastička početnica: osnovni pojmovi i metoda terenskih istraživanja (odabrana poglavlja), , Skračić, V., Zadar: Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, 2011.
 3. Toponimija vanjskog i srednjeg niza zadarskih otoka (odabrana poglavlja), , Skračić, V., Split: Književni krug Split, Matica hrvatska, 1996.
 4. Istočnojadranska toponimija (odabrani dijelovi), , Šimunović, Petar, Split: Logos, 1986.
 5. Bračka toponimija (odabrani dijelovi), , Šimunović, Petar, Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga, 2004.
 6. Toponimija hrvatskoga jadranskoga prostora (odabrani dijelovi), , Šimunović, Petar, Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga, 2005.
1. semestar
Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: