MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metode istraživanja u filologiji

Šifra: 209526
ECTS: 5.0
Nositelji: nasl. izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen
Izvođači: nasl. izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Na predmetu Metode istraživanja u filologiji studenti će se najprije upoznati s poviješću i smjernicama razvoja znanosti općenito, a potom će se usmjeriti na proučavanje humanističkih znanosti, njihova značaja i utjecaja na oblikovanje akademskog sustava za cjelovito i svestrano obrazovanje. U tom će kontekstu, nadalje, studenti proučavati filologiju koja još od antičkih vremena zauzima visoko mjesto u sustavu prenošenja znanja, ali će analizirati i njezinu društveno-političku ulogu. Na koncu će se studenti uputiti u proces znanstvenoistraživačkog rada te u osnove metodologije i metodoloških pristupa u filološkim istraživanjima.
Ishodi učenja:
  1. Izložiti glavne smjernice razvoja znanosti općenito te razumjeti važnost humanističkih znanosti u tom kontekstu.
  2. Objasniti mjesto i značaj filologije unutar humanističkih znanosti.
  3. Prikazati povijesni razvoj filologije, definirati njezino polje rada te obrazložiti njezine disciplinarne postulate.
  4. Navesti temeljne odrednice filoloških istraživanja u Hrvatskoj.
  5. Uporabiti primjerenu znanstvenu metodologiju u istraživačkoj praksi.
Literatura:
  1. Akademsko pismo: strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, , Oraić Tolić, D, Zagreb: Naklada Ljevak, 2011.
  2. Philology. The Forgotten Origins of the Modern Humanities, , Turner, J, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2014.
  3. Stranice Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže http://www.lzmk.hr/hr/ (bibliografije i biografije relevantnih hrvatskih filologa), , Leksikografski zavod Miroslava Krleže, , .
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Termini konzultacija: