MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Književnost i zbilja

Šifra: 204026
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Dragić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Književnost kao vrsta umjetnosti koja jezičnim medijem uvijek na neki način oblikuje zbilju. Subjektivan i objektivan odnos književnosti prema zbilji. Fakcija i fikcija u književnosti. Cilj je kolegija usvojiti detaljna znanja o suodnosu književnosti i zbilje. Osposobljavanje studenata za doživljaj i razumijevanje estetskih, etičkih, didaktičkih i drugih vrijednosti književnosti.
Ishodi učenja:
 1. Proučavati stručnu i znanstvenu literaturu.
 2. Protumačiti odnos epike, drame i paremiologije prema zbilji.
 3. Spoznati odnos književnog djela i zbilje.
 4. Uočiti fakcijsko i fikcijsko u književnom djelu.
 5. Interpretirati odnos književnosti i zbilje.
 6. Spoznati književno djelo kao svojevrstan dokument vremena.
 7. Metodama analize i sinteze formirati vlastita mišljenja odnosu književnosti spram zbilje.
 8. Spoznati suodnos književne i povijesne zbilje.
 9. Uvidjeti vizionarstvo u književnom djelu.
 10. Protumačiti odnos lirike prema zbilji.
Literatura:
 1. Književnost i zbilja., Subjektivni i objektivni odnos književnosti prema zbilji., Žmegač, Viktor, Zagreb, Suvremena misao., 1982.
 2. Zbilja o hrvatskom kralju Dmitru Zvonimiru u poeziji Vladimira Nazora, Kralj Dmitar Zvonimir u poeziji Vladimira Nazora te u predajama, povijesnim i arheološkim vrelima., Dragić, Marko, Split, Časopis za hrvatske studije 7, 2011.
 3. Fakcija i fikcija o kugi u predajama Hrvata. Kuga u Makarskoj i Primorju 1815., Kuga u predajama i povijesnim vrelima., Dragić, Marko, Gradski muzej Makarska, 2017.
 4. Hrvatske povijesne i etiološke predaje o ilirskoj kraljici Teuti,, , Dragić, Marko, Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, XIII (2), 2018.
 5. Mit i zbilja, , Mircea Eliade, M., Zagreb: Matica hrvatska, 1970.
 6. O pjesničkom umijeću, , Aristotel, Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 7. Hrvatske povijesne i etiološke predaje o ilirskoj kraljici Teuti, Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, XIII (2)., , Dragić, M., Zagreb: Kršćanski akademski krug (KRAK)., 2018.
 8. Danak u krvi u romanu Na Drini ćuprija i u suvremenom pripovijedanju. HUM br. 8., , Dragić, M., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2012.
 9. Zbilja o hrvatskom kralju Dmitru Zvonimiru u poeziji Vladimira Nazora, Croatian Studies Review, 7,, , Dragić, M., Macquarie University Sydney, Australia, Faculty of Philosphy University of Split, Croatia, Waterloo University, Canada., 2011.
Preporučena literatura:
 1. Teorija književnosti., , Lešić, Z., Sarajevo., 2005.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: