MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Contemporary teaching strategies for Natural Sciences

Code: 122938
ECTS: 2.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
To qualify the students for the application of modern teaching strategies in teaching Nature and Society.
Literature:
  1. Matijević M., Radovanović, D. (2011): Nastava usmjerena na učenika. Školske novine, Zagreb.
    Marzano, R. J., (2006): Nastavne strategije: kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija Educa, Zagreb.
    Bognar, B., Matijević M. (2002): Didaktika, Školska knjiga, Zagreb.
  2. Marzano, R. J.: Nastavne strategije: kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija
  3. Bognar, B., Matijević M: Didaktika,
Optional literature:
  1. Jensen, E.: Super-nastava. Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje.
7. semester
Učiteljski studij 7 - Regular studij - Integrated Undergraduate and Graduate University Programme in Teacher Education
Elective course - Regular studij - Integrated Undergraduate and Graduate University Programme in Teacher Education

9. semester
Učiteljski studij 9 - Regular studij - Integrated Undergraduate and Graduate University Programme in Teacher Education
Elective course - Regular studij - Integrated Undergraduate and Graduate University Programme in Teacher Education
Consultations schedule: