MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Contemporary teaching strategies for Natural Sciences

Code: 122938
ECTS: 2.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
To qualify the students for the application of modern teaching strategies in teaching Nature and Society.
Learning outcomes:
 1. Distinguish contemporary teaching strategies
 2. Identify correctional and education strategy
 3. Explain the importance of applying modern teaching strategies in the classroom
 4. Explain the application of teaching strategies in students aimed teaching
 5. Identify strategies for large groups, small groups, and work in tandem
 6. Explain the application of modern strategies in individual teaching
 7. Planning the application of teaching strategies in teaching Nature and Society
Literature:
 1. , Matijević M., Radovanović, D. (2011): Nastava usmjerena na učenika. Školske novine, Zagreb.
  Marzano, R. J., (2006): Nastavne strategije: kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija Educa, Zagreb.
  Bognar, B., Matijević M. (2002): Didaktika, Školska knjiga, Zagreb., , , .
 2. Nastavne strategije: kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija, , Marzano, R. J., Educa, Zagreb., 2006.
 3. Didaktika,, , Bognar, B., Matijević M, Školska knjiga, Zagreb., 2002.
Optional literature:
 1. Super-nastava. Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje., , Jensen, E., Educa, Zagreb., 2003.
7. semester
Učiteljski studij 7 - Regular studij - Teacher Education
Elective course - Regular studij - Teacher Education

9. semester
Učiteljski studij 9 - Regular studij - Teacher Education
Elective course - Regular studij - Teacher Education
Consultations schedule: