MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Music in puppetry

Code: 180371
ECTS: 4.0
Lecturers in charge: nasl. pred. dr. sc. Aleksandra Kardum
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Practicum 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Learning outcomes:
Literature:
  1. Umjetnost pjevanja, , Lhotka-Kalinski, I., Zagreb: Školska knjiga, 1975.
  2. Dijete pjeva, , Riman, M., Rijeka: Učiteljski fakultet, 2008.
  3. Osnove vokalne tehnike, , Špiler, B., Sarajevo: Muzička akademija u Sarajevu, 1973.
Optional literature:
  1. Traktat o pedagogiji umjetničkog pjevanja, , Gjuranec, M., Zagreb: vlastita naklada, 1988.
  2. Umjetnost solo pjevanja, , Špiler, B., Sarajevo: Muzička akademija u Sarajevu, 1972.
3. semester
MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Part-time studij - Early and Preschool Education
Consultations schedule: