MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Glazba u lutkarstvu

Šifra: 180371
ECTS: 4.0
Nositelji: pred. dr. sc. Aleksandra Kardum
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Upoznati studente s osnovnim znanjima i vještinama iz osnova vokalne tehnike nužna za realizaciju lutkarske predstave. Upoznati studente s dječjom glazbenom literaturom u području umjetničke glazbe.
Sadržaj predmeta:
1. Ciljevi i zadatci glazbe u lutkarstvu.
2. Vježbe za impostaciju: disanje.
3. Dikcija i artikulacija.
4. Komplementacija vokalne i instrumentalne glazbe u lutkarsku predstavu.
5. Orffov instrumentarij u primjeni.
6. Sviranje na melodijskim i harmonijskim instrumentima.
7. Oblici glazbene komunikacije s drugim područjima.
8. Glazba u multimediji.
9. Pokret na glazbeni poticaj.
10. Suodnosi u glazbi.
11. Nove tehnologije i programi za poticanje glazbenog stvaralaštva.
12. Suradnja s ustanovama predškolske dobi u gradu.
13. Suradnja s kazalištem lutaka i kazalištem mladih.
14. Pilot projekti.
15. Praćenje i vrjednovanje (evaluacija).
Literatura:
  1. Lhotka-Kalinski, I.: Umjetnost pjevanja
  2. Riman, M.: Dijete pjeva
  3. Špiler, B.: Osnove vokalne tehnike
Preporučena literatura:
  1. Gjuranec, M.: Traktat o pedagogiji umjetničkog pjevanja
  2. Špiler, B.: Umjetnost solo pjevanja
3. semestar
MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: