MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Behavioural disorders in early childhood

Code: 180346
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: doc. dr. sc. Toni Maglica
Lecturers: doc. dr. sc. Toni Maglica - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Learning outcomes:
Literature:
  1. Psihološke osnove poremećaja u ponašanju, , Lebedina Manzoni, M., Naklada Slap Zagreb, 2007.
  2. Trening s agresivnom djecom, , Petterman, F., Petterman, U., Naklada Slap Zagreb, 2010.
  3. Integralna metoda-priručnik za odgajatelje i stručne suradnike predškolskih ustanova, , Bašić, J., Koller, Trbović, N., Hudina, B., Alinea Zagreb, 2005.
  4. Međugeneracijski prijenos zlostavljanje djece, , Pećnik, N., Naklada Slap Zagreb, 2003.
3. semester
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3 (IZV) - Part-time studij - Early and Preschool Education
Consultations schedule: