MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Didactics of Science and Society 1

Code: 68044
ECTS: 5.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
Lecturers: dr. sc. Mila Bulić - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Professionally-methodically enabling of students for critical reflection, planning and
preparing of teaching content of the science and society, with the application of the
recent methodically ideas.
Students will understand the importance of the science and society teaching and will
get introduced and apply to principles, methods and methodically forms in teaching.
Students will be qualified for planning and preparing of math teaching and for
observation, evaluation and appreciation of own work. Students will be qualified for
evaluation of the pupils attainments.

The program, objectives and interdisciplinarity of science and society teaching
methods. Retrospective of science and society teaching methods. Distinctive features
of science and society teaching methods. Teaching methods and didactic principles in
science and society teaching methods. Motivation. Textbooks and other biology
teaching materials. Evaluation in science and society teaching.
Literature:
  1. Kostović-Vranješ V.: Metodika nastave predmeta prirodoslovnog područja
  2. Matjević, M. i Radovanović, D.: Nastava usmjerena na učenika.
  3. Jensen, E.: Super-nastava: nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje
  4. De Zan, I.: Metodika nastave prirode i društva.
Optional literature:
  1. Lučić, K., Matijević, M.: Nastava u kombiniranim odjelima: priručnik za učiteljice i učitelje
  2. Munjiza, E: Pedagogijska funkcija školskih vrtova: (povijesno iskustvo, suvremeno stanje i tendencija).
  3. Skok, P.: Izvanučionička nastava.
  4. Stevanović, M., Papotnik, A., Gumzej, G.: Stvaralačka i projektna nastava.
8. semester
Mandatory course - Regular studij - Integrated Undergraduate and Graduate University Programme in Teacher Education
Consultations schedule: