MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA I

Šifra: 68044
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
Izvođači: doc. dr. sc. Mila Bulić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Određenje, ustroj, zadaci i interdisciplinarnost metodike nastave prirode i društva. Razvoj nastave prirode i društva. Posebnost i važnost nastavnog predmeta priroda i društvo. Specifičnosti nastavnog programa nastave prirode i društva. Sadržaj i zadaci nastave priroda i društvo. Proces spoznavanja u nastavi prirode i društva. Izvori znanja, nastavna sredstva i suvremena nastavna pomagala u nastavi prirode i društva. Nastavne metode i njihova primjena u nastavi prirode i društva. Oblici rada i njihovo umrežavanje u nastavi prirode i društva. Metodičko oblikovanje nastave prirode i društva. Nastavni sati i suvremeni pristupi nastavi prirode i društva. Pripremanje nastave prirode i društva za školsku godinu. Vrednovanje nastavne djelatnosti. Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje učenikova

Opće kompetencije (cilj):
- stručno-metodičko osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje, kvalitetno i kreativno planiranje i pripremanje nastavnog sadržaja predmeta prirode i društva primjenom suvremenih spoznaja metodike.
Specifične kompetencije (zadaci):
- osvijestiti i razumjeti važnost nastavnog predmeta priroda i društvo
- upoznati procese spoznavanja u nastavi prirode i društva
- upoznati i znati primijeniti suvremena nastavna sredstva i pomagala u nastavi prirode i društva
- upoznati i znati primijeniti osnovna načela te nastavne metode i metodičke oblike rada u nastavi prirode i društva
- osposobiti studente za planiranje i pripremanje nastave prirode i društva
- osposobiti studente za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje vlastitog rada
- osposobiti studente za vrednovanje postignuća učenika u nastavnim djelatnostima nastave prirode i društva
- razvijati sposobnost korištenja informacija, analize i sinteze
- razvijati samostalnost i sposobnost rada u timu
- razvijati istraživačke sposobnosti, stvaralaštvo i kritičko promišljanje
- razvijati primjenu stečenih znanja u sličnim ili novim situacijama
- razvijati želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem u metodici nastave prirode i društva
Ishodi učenja:
 1. - protumačiti važnost nastavnog predmeta Priroda i društvo
 2. - objasniti procese spoznavanja u nastavi predmeta Priroda i društvo
 3. - razlikovati izvore znanja, nastavna sredstva i nastavna pomagala koja se koriste u nastavi Prirode i društva
 4. - primijeniti suvremena nastavna sredstva i pomagala u nastavi Prirode i društva
 5. - razlikovati nastavne metode i nastavne strategije
 6. - planirati nastavu Prirode i društva
 7. - pripremiti nastavni sat predmeta Priroda i društva
Literatura:
 1. Metodika nastave predmeta prirodoslovnog područja, , Kostović-Vranješ V., Školska knjiga, Zagreb, 2015.
 2. Nastava usmjerena na učenika., , Matjević, M. i Radovanović, D., Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 3. Super-nastava: nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, , Jensen, E., Educa, Zagreb, 2003.
 4. Metodika nastave prirode i društva., , De Zan, I., Školska knjiga, Zagreb., 2000.
Preporučena literatura:
 1. Nastava u kombiniranim odjelima: priručnik za učiteljice i učitelje, , Lučić, K., Matijević, M., Školska knjiga, Zagreb., 2004.
 2. Pedagogijska funkcija školskih vrtova: (povijesno iskustvo, suvremeno stanje i tendencija)., , Munjiza, E, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Slavonski Brod., 2003.
 3. Izvanučionička nastava., , Skok, P., Pedagoški servis, Zagreb., 2002.
 4. Stvaralačka i projektna nastava., , Stevanović, M., Papotnik, A., Gumzej, G., Pretetinec, Letis., 2002.
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: