MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Didactics of the Croatian Language 2

Code: 68079
ECTS: 5.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža - Methodology exercises
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Methodology exercises 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Didactics of the Croatian Language II
COURSE OBJECTIVES
Familiarisation with basic properties of teaching the Croatian language as well as critical thinking, planning and preparing primary writing and reading of the Croatian language, speaking and writing expression, literature and media culture by applying contemporary cognisance of teaching methods of linguistic and literary guidance and education.

CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE COURSE
Croatian Language 1 & 2, Language Culture, Literature for Youth, Croatian Children Literature audited.

FORMAT OF INSTRUCTION
Lecture, seminars and workshops.

STUDENT RESPONSIBILITIES
Regular attendance at lectures and seminars. Producing and presenting the seminar paper (methodical specimen).
Literature:
 1. Bežen, Ante i sur.: Što, zašto, kako u poučavanju hrvatskoga jezika. Metodički praktikum nastave hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole
 2. Pavličević-Franić, Dunja: Komunikacijom do gramatike
 3. Visinko, Karol: Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Pisanje
 4. Nastavni plan i program za osnovnu školu: Nastavni plan i program za osnovnu školu
 5. Nacionalni okvirni kurikulum: Nacionalni okvirni kurikulum
 6. Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik: Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik
Optional literature:
 1. Diklić, Rosandić, Šabić i dr.: Dozivi i odzivi lirske pjesme. Metodički priručnik za razrednu nastavu
 2. Nemeth-Jajić, Jadranka: Udžbenici hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi
 3. Peti-Stantić, Anita; Velički, Vladimira: Jezične igre za velike i male
 4. Pintarić, Ana: Umjetničke bajke: teorija, pregled i interpretacije
 5. Rosandić, Dragutin: Metodika književnoga odgoja
 6. Težak, Stjepko: Metodika nastave filma
 7. Težak, Stjepko: Metodika nastave filma na općeobrazovnoj razini
 8. Težak, Stjepko: Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1
 9. Zalar, Diana: Poezija u zrcalu nastave
 10. Različiti autori: Udžbenici i priručnici za učitelje
 11. Različiti autori: Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture
Prerequisit for:
Enrollment :
Attended : Didactics of the Croatian Language 1
9. semester
Mandatory course - Regular studij - Integrated Undergraduate and Graduate University Programme in Teacher Education
Consultations schedule: