MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Preschool pedagogy

Code: 67570
ECTS: 4.0
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Maja Ljubetić
Lecturers: prof. dr. sc. Maja Ljubetić - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
- Understand the issues of early childhood education and the establishment of the modern scientific knowledge
- Get to know, understand and explain the key concepts related to early education
- Analyze and evaluate new knowledge from various related disciplines, and evaluate their educational importance
- Carry out self-reflection, reflective dialogue and reflection practices.
Learning outcomes:
Literature:
 1. , Ljubetić, M. (2009) Vrtić po mjeri djeteta. Priručnik za odgojitelje i roditelje. Zagreb. Školske novine.
  Miljak, A. (1996) Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja, Persona, Velika Gorica-Zagreb.
  xxx Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja, Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, br. 7/8, 1991, Zagreb.
  Slunjski, E. (2011). Kurikulum ranog odgoja - istraživanje i konstrukcija. Zagreb, Školska knjiga (odabrano poglavlje: 2).
  Slunjski E. (2012). Tragovima dječjih stopa. Zagreb, Profil International (odabrana poglavlja 1, 4 i 5).
  Šagud, M. (2006.) Odgajatelj kao refleksivni praktičar. Petrinja, Visoka učiteljska škola (odabrana poglavlja, str. 8-77).
  Vujičić, L. (2011). Istraživanje kulture odgojno-obrazovne ustanove. Zagreb, Mali profesor. (str. 7-45), , , .
Optional literature:
 1. , Bašić, S. (2011). (Nova) slika djeteta u pedagogiji djetinjstva. U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
  Anning,A.; Cullen, J.; Fleer, M. (2004.) (eds.): Early Childhood Education: Society and Culture.London, Sage Publications.
  Bruce, T. (2006) Early Childhood - a guide for students. (Bruce Ed.) London, Sage Publications.
  Jurčević-Lozančić, A. (2011) Socijalne kompetencije i rani odgoj. U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
  Katz, L. G., i McCllan, D. E. (1999) Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije. Zagreb, Educa.
  Ljubetić, Maja (2012). The Kindergarten I want to grow up in: Self-evaluation and Quality Control in Kindergartens. Saarbrucken, Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG(monografija).
  Miljak, A. (2009) Življenje djece u vrtiću - Novi pristupi u shvaćanju, istraživanju i organiziranju odgojno-obrazovnog procesa u dječjim vrtićima. Zagreb, SM Naklada d.o.o.
  Petrović-Sočo, B. (2011) Nova paradigma shvaćanja konteksta ustanova ranog odgoja. U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
  Pilić, Š., Stankov, S., Tomaš, S. (ur.) (2008) Izabrani radovi Ane Tomaš. Split, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split: Biblioteka Školskog vjesnika (Knjiga 2)
  Dijete, odgajatelj i slikovnica - akcijsko istraživanje. Pedagogija, Alinea d.o.o., Zagreb, 1997.
  Vujičić, L. (2007) Razvoj praktične kompetencije učitelja - put ka istraživanju i unapređivanju vlastite prakse. U: Babić, N. (ur.), Kompetencije i kompetentnost učitelja. Osijek: Učiteljski fakultet u Osijeku. str. 157 - 163.
  Vujičić, L. (2007) Kultura odgojno-obrazovne ustanove i kvaliteta odgojno-obrazovne prakse. U: Previšić, V. i dr. (ur.), Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja (Svezak 2.). Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo. Str. 753 - 761.
  Slunjski, E. (2006) Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću organizaciji koja uči. Zagreb, Mali profesor; Visoka učiteljska škola u Čakovcu. (odabrana poglavlja)
  Slunjski E. (2008) Dječji vrtić zajednica koja uči - mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. Zagreb, Spektar Media (odabrana poglavlja)., , , .
4. semester
Mandatory course - Regular studij - Pedagogy
Consultations schedule: