+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

 

1. Interrelation between educational reforms and external assessment of student achievements in the context of swedish educational system

Međuodnos obrazovnih reformi i vanjskog vrednovanja učeničkih postignuća u kontekstu švedskog obrazovnog sustava

Maja Ćosić – Original scientific paper


2. Parental intrafamilial engagement in supporting childs learning during primary education

Roditeljski unutarobiteljski angažman u podržavanju djetetova učenja tijekom primarnog obrazovanja

Katarina Sušanj Gregorović – Original scientific paper


3. The role of pets in students lives

Uloga kućnih ljubimaca u životu studenata

Sanja Stanić, Stanka Vukasović-Lončar – Original scientific paper


4. Critical discourse of quality in adult education

Kritički diskurs kvalitete obrazovanja odraslih

Siniša Kušić – Original scientific paper


5. Functionality of Loomen LMS: Croatian educators’ perception and experience

Dino Gero Gemeri, Filip Knezović – Original scientific paper


6. Educators and teachers perception of childrens transiotion from kindergarten to school according to the child-centered competences for early childhood education and care ( CCECC ) conceptual framework

Prijelaz djece iz vrtića u školu - percepcija odgojitelja i učitelja prema konceptualnom okviru child-centered competences for early childhood education and care ( CCECC )

Antonija Vukašinović, Bruno Matijašević – Original scientific paper


7. The causes and mechanism of earthquakes in Croatia in the modern period - an educational perspective

Uzorci i mehanizam nastanka potresa u Hrvatskoj u suvremenom razdoblju - odgojno-obrazovna perspektiva

Franica Laus, Nikola Glamuzina  – Prethodno priopćenje