021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

NARACIJA O JUNAŠTVU KAO DIO KOLEKTIVNOG PAMĆENJA: NIKOLA ZRINSKI U USMENIM I PUČKIM POVIJESNIM PJESM

Pregledni rad / Review article

Estela Banov, orcid.org/0000-0002-3480-6091 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska 

 

Sažetak / Abstract


Ban Nikola Zrinski, nazivan u usmenim pjesmama i ban Zrinović ili ban Zrinjanin, čest je lik tradicionalne hrvatske usmene poezije, a prisutan je i u pučkoj povijesnoj pjesmi. U radu se analiziraju stilski postupci i narativni obrasci karakteristični za obradu ovoga povijesnog junaka u nekoliko tradicionalnih usmenih pjesmama različitih vrsta i versifikacijskih osobina. Primjeri usmenih pjesama o banu Zrinoviću nastajali su usporedo s književnim tekstovima obrazovanih autora već od kraja 16. stoljeća, a zabilježeni su tekstovi spjevani različitim stihovima: u dvanaestercima, dugom stihu bugaršćice, asimetričnim desetercima i osmercima namijenjenim izvedbi u novljanskom kolu. U zapisima nastalim od 19. stoljeća najzastupljenije su deseteračke pjesme. Kačićeva deseteračka pučka povijesna pjesma pod naslovom Pisma od bana Zrinovića i cara Sulemana trećega, koji obside Seget ungarski i pod njim umri na 1566. detaljno opisuje Sigetsku bitku te povezuje povijesno utemeljene činjenice i stilizacijske postupke karakteristične za deseteračku epsku poeziju. Pjesme u kojima se pojavljuje ovaj tradicionalni junak mogu obrađivati povijesne teme i motive, ali i prizore iz svakodnevnog života tradicijskih zajednica, ljubavnu tematiku i obredne situacije. Kreativna mašta pučkih pjevača oblikovala je priče o ovom omiljenom junaku koje slušateljima pomažu da ga upoznaju i u svakodnevnim situacijama o čemu svjedoče brojne zapisane balade, romance i lirske pjesme.

 

Ključne riječi / Keywords


ban Nikola Zrinski; usmena poezija; pučka povijesna pjesma; Sigetska bitka; inačice.


Repozitorij