021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Dr. sc. Gordana Galić Kakkonen naslovna je izvanredna profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu gdje predaje predmete Svjetska književnost, Uvod u komparativnu književnost, Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse te Metode istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost radi od 2002. godine. Predavala je i na Visokoj učiteljskoj školi u Splitu, na Umjetničkoj akademiji u Splitu te na sveučilištu Macquarie u Australiji. Stručno se usavršavala na University of Bergen, Macquarie University i University of Eastern Finland. Autorica je znanstvene monografije Svjetska književnost – putevi i stranputice.

Objavila je tridesetak znanstvenih radova te je sudjelovala na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Menorica je i komentorica tridesetak završnih i diplomskih radova kao i dvije disertacije. Bila je suradnica na dva znanstvena projekta: 2002.–2006. Halieutica viškog arhipelaga – dijalektološko i maritimološko istraživanje (voditelj prof. emer. Joško Božanić) i 2006.–2010. Halieutica Adriatica – filološko i antropološko istraživanje jadranske kulture (voditelj prof. emer. Joško Božanić). Od 2011. do 2013. pročelnica je Odsjeka za hrvatski jezik i književnost,  a od 2011. do 2014. voditeljica modula Književnost i kultura na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Humanističke znanosti Filozofskog fakulteta u Splitu na kojemu danas predaje.

Od 2015. članica je uredništva Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Splitu, a od 2016. članica je uredništva časopisa Mogućnosti. Kao članica uredništva Zbornika skrbi o ujednačavanju i prilagođavanju zaprimljenih radova prema Uputama za autore Zbornika Filozofskoga fakulteta u Splitu te kontaktira s lektorima.