021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.12 Prosinac 2019.Izvorni znanstveni članak Zdravk

Izvorni znanstveni članak

Zdravko Matić ; https://orcid.org/0000-0003-0552-9926;  Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“, Zagreb, Hrvatska 


Sažetak:

Autor je na temelju neobjavljenoga arhivskoga gradiva i recentne literature istražio osnivanje i djelovanje Hrvatskoga kulturnog društva „Napredak“ iz Sarajeva u Splitu od 1922. godine kada je utemeljena Splitska podružnica, koja je, unatoč političkim pritiscima u razdoblju Kraljevine Jugoslavije, uspjela ostvariti veći dio svojih programskih ciljeva. Podružnica je djelovala, unatoč brojnim zaprekama, sve do konca 1940. godine kada je zbog početka rata prestala s radom. Uspostavom Republike Hrvatske Splitska je podružnica obnovljena 25. lipnja 1991. godine.

Ključne riječi:

HKD „Napredak“; središnja uprava „Napretka“ (SUN) Sarajevo; Podružnica Split; stipendisti; studenti; učenici.

URI:

https://ffst.unist.hr/zbornik/arhiva/12_2019/12_3


Repozitorij