021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Dr. sc. Nikica Mihaljević redovita je profesorica i glavna urednica Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Splitu od 2015. godine. Diplomirala je engleski jezik i književnost te talijanski jezik i književnost, magistrirala književnost i doktorirala komparativnu književnost. Redovita je profesorica pri Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Autorica je sedam knjiga: četiri monografije (Dvojnik i njegova želja: Arturo Graf i Luigi Pirandello; La luna nell’acqua. La metamorfosi nel racconto fantastico tra Italia e Croazia; (koautorstvo s D. Todorović) Evoluzione pericolosa. Studi sul rapporto madre-figlia nella letteratura italiana; (koautorstvo sa S. Carić) “The centre cannot hold”: Quattro scrittrici migranti interpretano i malanni moderni) i tri uredničke knjige ((s L. Toppan) “Dire il dolore“. Scrittori e poeti italiani interpreti dell’esperienza umana: itinerari tra XVI e XXI secolo; Gender In(Equality): Literary, Linguistic, and Artistic Responses to Gendered Dominance; (sa S. Jurišićem, A. Marić i K. Dalmatin) La città italiana come spazio letterario nel contesto mediterraneo (1990–2015)).

Na nekoliko sveučilišta u Europi održala je pozvana predavanja i nastavu te je, u ak. god. 2017./2018. bila gostujući profesor pri Sveučilištu u Macerati u Italiji. Glavna su područja njezina znanstvenog interesa talijanska književnost 19., 20. i 21. stoljeća, ženska književnost, ekokritika i komparativna književnost. Od 2016. članica je uredništva književno-stručnog časopisa Mogućnosti.