021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016.

KOMPETENCIJE UČITELJA BIOLOGIJE ZA PRIMJENU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA U NASTAVNOM PROCESU

 

Izvorni znanstveni članak

Vesna Kostović-Vranješ ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Mila Bulić
Daniela Novoselić

str 24-43


Sažetak:

Profesionalni razvoj učitelja treba biti u samom središtu obrazovne politike svake države jer je njihova kompetentnost jedan od glavnih činitelja koji djeluju na razinu obrazovnih postignuća učenika. Stoga je izuzetno važno imati osposobljene učitelje za osmišljavanje raznovrsnih nastavnih scenarija i primjenu suvremenih tehnologija kojima bi omogućili učenicima stjecanje znanja i razvijanje kompetencija potrebnih za zdrav i održiv život u 21. stoljeću. Sa svrhom ustvrđivanja kako i u kolikoj su mjeri učitelji biologije osposobljeni za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a posebice e-učenja u sustavu Moodle u nastavnom procesu, izvršeno je pilot-istraživanje na uzorku od 65 učitelja biologije Splitsko-dalmatinske županije. Dobiveni će rezultati o stanju u nastavi biologije poslužiti kao poticaj za kritičko promišljanje i preoblikovanje inicijalnog obrazovanja budućih učitelja i profesionalnog usavršavanja učitelja praktičara biologije.

Ključne riječi:

e-učenje; inicijalno obrazovanje učitelja; Moodle; nastava biologije; profesionalno usavršavanje učitelja

URI:

https://ffst.unist.hr/zbornik/arhiva/6-7_2016/6-7_2


Repozitorij

Repozitorij je prazan