021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu časopis je u otvorenom pristupu. Autorima se ne naplaćuju troškovi objave rada (APC), a članci su odmah nakon objavljivanja dostupni na mrežnoj stranici časopisa. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu časopis je s otvorenim pristupom što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisniku ili njegovoj instituciji. Korisnici mogu čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili referirati se na cjelovite tekstove članaka u ovom časopisu bez prethodnog odobrenja izdavača ili autora, sukladno  licenciji CC BY.

Autori zadržavaju autorska prava na svoj članak objavljen u otvorenom pristupu u časopisu Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. Autori, njihove institucije i treće stranke imaju pravo ponovne upotrebe članaka sukladno licenciji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY) koja omogućuje dijeljenje, prilagođavanje i komercijalnu upotrebu radova bez ograničenja uz odgovarajuće navođenje, to jest sve dok je izvorni članak ispravno citiran.