021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

ADRESA ČASOPISA

 

Uredništvo “Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Splitu”

Poljička cesta 35

HR – 21000 Split

 

E-ADRESA

 

zbornik.ffst@gmail.com

 

URL

 

https://zbornik.ffst.unist.hr

 

IZDAVAČ

 

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Poljička cesta 35, Split

https://www.ffst.unist.hr/zbornik

zbornik.ffst@gmail.hr