021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Izvorni znanstveni članak

Iva Bašić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, https://orcid.org/0000-0002-2171-9300
Zdravka Biočina, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, https://orcid.org/0000-0002-8262-9528

str. 19-40

https://doi.org/10.38003/zrffs.13.10

Sažetak:

S obzirom na to da različiti ciljevi istraživanja zahtijevaju i različite metodološke
postavke, izuzetno je važno ispravno procijeniti koji su postupci nužni i dovoljni
kako bi se valjano ispitala postavljena istraživačka pitanja. U ovome se radu istražio
utjecaj uvjeta akustičkih snimanja na procjenu vrijednosti akustičkih parametara:
formantske frekvencije vokala i osnovnoga tona glasa. Za potrebe istraživanja
snimljeni su spontani govor i čitanje dvaju govornika (jedan muški i jedan ženski
glas) u različitim uvjetima te su statistički testirane razlike izmjerenih akustičkih
vrijednosti u odnosu na različite uvjete snimanja. Od mjera fundamentalne frekvencije
najrobusnijima pokazale su se bazična vrijednost i medijan, a od formantskih
frekvencija treći formant. Najznačajnije su razlike u vrijednostima u neoptimalnim
udaljenostima govornika od mikrofona.

Ključne riječi:

sociofonetika, akustička snimanja, metodologija, fundamentalna
frekvencija, formantske frekvencije

URL:

https://ffst.unist.hr/zbornik/arhiva/13_2020/13_2


Repozitorij