021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Dr. sc. Tonći Kokić redoviti je profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 1995. godine završio studije filozofije i komparativne književnosti. Na istom sveučilištu je 2003. god. magistrirao iz područja filozofije (filozofija znanosti), a 2009. god. doktorirao iz područja filozofije (filozofija znanosti – biologija). Od 2006. god. zaposlen je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje predaje predmete Filozofija biologije, Antička filozofija, Filozofska antropologija i Etika. Sudjelovao je kao član i voditelj na dvama međunarodnim projektima, autor je više znanstvenih radova i dvije knjige (Teorija evolucije i Pregled antičke filozofije).

Do 2020. godine bio je tehnički urednik Zbornika. Kao član uredništva Zbornika administrator je časopisa u repozitoriju CEEOL.