021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Izvorni znanstveni članak

Anna Martinović, https://orcid.org/0000-0001-5756-1165; Sveučilište u Zadru
Lovorka Lovrović, https://orcid.org/ 0000-0002-1596-2590; Sveučilište u Zadru

str. 5-25

https://doi.org/10.38003/zrffs.16.1

Sažetak:

Prema teoriji očekivanja i vrijednosti (engl. ʻexpectancy-value approaches’) u istraživanju motivacije, učenici će se uključiti u aktivnost ako očekuju da će u njoj biti uspješni. Teorija atribucije sugerira da atribucije, odnosno percipirani uzroci ishoda (rezultata) učenja, mogu utjecati na oblikovanje učenikovih uvjerenja koja se odnose na očekivanja budućega akademskog uspjeha. Kauzalne se atribucije, odnosno razlozi kojima učenici subjektivno pripisuju svoje prijašnje uspjehe u učenju, mogu smatrati važnim motivacijskim utjecajem tijekom učenja inoga jezika u postakcijskoj fazi učenja jezika te mogu utjecati na buduće aktivnosti. Međutim, nema puno istraživanja koja se bave atribucijama u učenju inoga jezika iako su one uključene u nekoliko motivacijskih okvira inoga jezika. Uzevši u obzir važnost učenja engleskoga jezika u današnjemu globaliziranom svijetu, ovo se istraživanje temelji na kauzalnim atribucijama prijašnjega iskustva učenja engleskoga kao inoga jezika u studenata prve godine nefiloloških studijskih programa u hrvatskome kontekstu. Podatci su prikupljeni upitnikom (Ljestvica za mjerenje kauzalnih atribucija II, engl. ʻThe Causal Attribution Scale II’ – CAS-II, Sorić 2002) te su podvrgnuti deskriptivnim i inferencijalnim statističkim analizama. Rezultati pokazuju da hrvatski studenti uzroke svojega prijašnjeg postignuća u učenju engleskoga jezika pripisuju stabilnomu, kontrolabilnomu i internalnomu uzroku, a umjereno niska razina na ljestvici globalnosti znači da ga ne smatraju konzistentnim (dosljednim) u različitim kontekstima. U suprotnosti s mnogim istraživanjima, u ovome istraživanju nema nikakve razlike u atribucijama među spolovima. Rezultati pokazuju da stabilnije, internalnije i kontrolabilnije atribucije imaju studenti koji su tijekom dužega razdoblja učili engleski jezik te imali više ocjene. Kada se uspjeh pripisuje internalnomu i stabilnomu uzroku, veće je i očekivanje uspjeha, to jest osoba će biti motivirana nastaviti učiti taj predmet (Weineru 1986). Kvalitativna je analiza također pokazala da studenti smatraju da je trud (kontrolabilna atribucija) glavni razlog za postignute ocjene iz Engleskoga jezika.

Ključne riječi:

 kauzalne atribucije; individualne razlike; motivacija za učenje inoga jezika; studenti; učenje engleskoga kao inoga jezika

URL:

/zbornik/arhiva/16_2023/16_1


Repozitorij

  • APA 6th Edition

Martinović, A. i Lovrović, L. (2023). Kauzalne atribucije u učenika engleskoga kao inoga jezika. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, 0 (16), 5-25. https://www.ffst.unist.hr/zbornik/arhiva/16_2023/16_1

  • MLA 8th Edition

Martinović, Anna i Leonarda Lovrović. “Kauzalne atribucije u učenika engleskoga kao inoga jezika.” Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, vol. 0, br. 16, 2023, str. 5-25. https://www.ffst.unist.hr/zbornik/arhiva/16_2023/16_1. Citirano 21.12.2023.

  • Chicago 17th Edition

Martinović, Anna i Leonarda Lovrović. “Kauzalne atribucije u učenika engleskoga kao inoga jezika.” Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu 0, br. 16 (2023): 5-25. https://www.ffst.unist.hr/zbornik/arhiva/16_2023/16_1

  • Harvard

Martinović, A., i Lovrović, L. (2023). ‘Kauzalne atribucije u učenika engleskoga kao inoga jezika’, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, 0(16), str. 5-25. https://www.ffst.unist.hr/zbornik/arhiva/16_2023/16_1

  • Vancouver

Martinović A, Lovrović L. Kauzalne atribucije u učenika engleskoga kao inoga jezika. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu [Internet]. 2023 [pristupljeno 21.12.2023.];0(16):5-25. https://www.ffst.unist.hr/zbornik/arhiva/16_2023/16_1

  • IEEE

A. Martinović i L. Lovrović, “Kauzalne atribucije u učenika engleskoga kao inoga jezika”, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, vol.0, br. 16, str. 5-25, 2023. [Online]. https://www.ffst.unist.hr/zbornik/arhiva/16_2023/16_1