021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Dr. sc. Antonia Luketin Alfirević diplomirala je talijanski i španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat iz područja lingvistike stekla je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Docentica je na Odsjeku za talijanski jezik i književnost na Filozofskom u Splitu gdje predaje kolegije Fonologija i morfologija talijanskog jezika, Uvod u talijansku onomastiku, Semantika te Španjolski jezik 1 i 2. Autorica je i suautorica više znanstvenih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu te je izlagala na dvadesetak međunarodnih znanstvenih skupova. Područja njenog znanstvenog interesa su onomastika, frazeologija te kontrastivna analiza talijanskog i hrvatskog jezika.

Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) i Međunarodnog udruženja profesora talijanskog jezika (AIPI - Associazione Internazionale dei Professori d'Italiano).