021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu objavljuje znanstvene i stručne članke, kao i neobjavljena izlaganja sa znanstvenih skupova, iz područja humanističkih znanosti, odnosno jezikoslovlja, znanosti o književnosti, povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, filozofije, arheologije, teologije, etnologije i antropologije.

Zbornik potiče tematsku i disciplinarnu raznolikost te interdisciplinarni pristup prateći suvremene znanstvene tijekove. Vizija časopisa obuhvaća i otvorenost prema novim proučavanjima u kontekstu arhivskih, terenskih, teorijskih i ostalih istraživanja, ali i potisnutim ili neopravdano zanemarenim fenomenima u području humanističkih znanosti. S obzirom na tradiciju Splita kao mediteranskoga humanističkog središta, cilj nam je utjecati na promjenu negativnih tendencija koje konstantno potiskuju humanistiku u akademskome svijetu i šire promovirajući vještine i znanja koja su ključna za razumijevanje svijeta i pozicije čovjeka u njemu, prije svega kritičkim promišljanjem i sviješću o potrebi aktivnoga pristupa rješavanju društvenih problema u suvremenome, globaliziranome svijetu u kojemu upravo kultura i jezik imaju presudnu ulogu.

Posebnu pozornost posvećujemo istraživanju i produbljivanju znanja o hrvatskome doprinosu u istraživanju ljudskoga iskustva kroz vizuru umjetnosti, filozofije i povijesti te proučavanju hrvatske kulture, književnosti i jezika ne zanemarujući pritom ni druge kulture, književnosti i jezike, a u žarištu su nam interesa sve silnice koje oblikuju kako pojedinca tako i društvo u cjelini.

Misija časopisa oslanja se na promicanje i jačanje položaja humanističkih znanosti s ciljem pružanja zajedničke intelektualne platforme za poticanje multidisciplinarnosti i osnaživanja međuinstitucionalne i međusveučilišne suradnje na lokalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.