021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Dr. sc. Ivana Tomić Ferić, doktorirala je 2006. na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je dviju knjiga i više desetaka znanstvenih i stručnih radova. Voditeljica je istraživačkog projekta „Glazbeni izvori Dalmacije u kontekstu srednjoeuropske i mediteranske glazbene kulture od 18. do 20. stoljeća“ (HRZZ, 2017-2021, www.gidal.org). Članica je uređivačkog odbora etnomuzikološkog godišnjaka Bašćinski glasi i hrvatskog muzikološkog zbornika Arti musices. Za svoju knjigu Julije Bajamonti: Glazbeni rječnik. Transkripcija, prijevod, komentari (2013) dobila je iste godine dvije nagrade s područja muzikologije – Dragan Plamenac Hrvatskog muzikološkog društva i Josip Andreis Hrvatskog društva skladatelja, te godišnju nagradu HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području glazbene umjetnosti. Dobitnica je Nagrade za znanost Sveučilišta u Splitu (2016) za dosadašnji znanstveni doprinos u području humanističkih znanosti. Redovita je profesorica na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu.