MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

see this page in english

Centar za hrvatske studije u svijetu uspješno djeluje od 2007. godine. Središnja je zadaća Centra znanstveno proučavanje i očuvanje hrvatskoga jezika i kulture izvan granica Hrvatske, u suradnji s brojnim znanstveno-nastavnim i kulturnim institucijama u svijetu koje promiču hrvatski jezični identitet i hrvatsku kulturu. Zadaća je Centra i podučavanje hrvatskoga kao drugoga i inoga jezika kao i upoznavanje s poviješću i kompleksom hrvatske kulture i civilizacije.

Od 2007. godine u različitim programima Centra sudjelovalo je i hrvatski jezik učilo nekoliko tisuća polaznika sa svih kontinenata i iz gotovo svih zemalja svijeta. O kvaliteti rada Centra najbolje svjedoči broj stranih polaznika kojih je iz godine u godinu sve više, a upravo su oni i najbolji ambasadori našega rada, a njihovo je novostečeno znanje o hrvatskome jeziku i hrvatskoj kulturi naš najveći uspjeh.

Voditeljica Centra:

izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić

jgranic@ffst.hr

 

Administrativna tajnica Centra:

Jelena Novaković, mag. ang.

jnovak@ffst.hr

Adresa: Poljička cesta 35, Split

Telefon: 021 / 491 517


15.03.2022

SUMMER SCHOOL OF CROATIAN LANGUAGE AND CULTURE 2022

The Center for Croatian Studies Abroad is now receiving applications for the Summer School of Croatian Language and Culture 2022. The School starts 27 June and runs until 15 July 2022, which is the total of three weeks of classes, including a field trip.

Applicants need to send the following:

1. Completed and signed application form

2. Copy of the passport or other personal identification document

3. Copy of the payment transaction.

 

NOTE:

All applicants are subject to the Summer School tuition fee of 2.300,00 Croatian kuna.

The registration documents need to be sent to the programme coordinator Ms. Jelena Novaković: jnovak@ffst.hr by 10 June 2022, and the placement test for applicants with prior knowledge of Croatian will be done online and (if necessary) on the first day of the School, 27 June 2022 at 9 am.

Please find the attached Summer School brochure and programme, as well as the application form and payment data.

/_news/41796/CEHAS-SummerSchool2022-brochure.pdf

/_news/41796/CEHAS-SummerSchool2022 program.pdf

/_news/41796/CEHAS-SummerSchool-2022-Application_form.doc

/_news/41796/CEHAS-SummerSchool-2022-Payment_info.pdf

 

Popis obavijesti

Hrvatski jezik za strance (HJS) i Hrvatska kultura i civilizacija za strance (HKC)

Centar za hrvatske studije u svijetu (CEHAS) pri Filozofskom fakultetu u Splitu nudi mogućnost upisivanja i pohađanja programa iz semestralnih kolegija Hrvatski jezik za strance i kolegija Hrvatska kultura i civilizacija I i II., svim zainteresiranim polaznicima, od studenata na programima mobilnosti (Erasmus, CEEPUS, itd.), do stranaca koji borave u Republici Hrvatskoj i žele naučiti jezik.

Semestralna nastava Hrvatskoga za strance podijeljena je na zimski i ljetni semestar. Zimski semestar počinje početkom listopada i završava krajem siječnja, a ljetni semestar počinje početkom ožujka i završava sredinom lipnja.

Upisni proces započinje mjesec dana prije početka semestra, dakle 1. rujna za zimski semestar, te 1. veljače za ljetni semestar.

 

NASTAVNI SADRŽAJ:

Hrvatski jezik za strance: početni stupanj (HJS 1 - razine A1 ili A2)

Početni stupanj namijenjen je studentima koji ne znaju hrvatski jezik ili ga ne znaju dovoljno da bi se na njemu mogli sporazumijevati u najjednostavnijim svakodnevnim situacijama. Tečaj se sastoji od jezičnih vježbi usklađenih sa stupnjevima A1 i A2 (CEF / ZEROJ6) koje su na početnom stupnju temelj studija, pa se i kulturološki sadržaji stavljaju u njihovu funkciju.

Pritom kulturološki sadržaji moraju biti jezično primjereni ovoj razini znanja. Njihova je uloga dodatna motivacija za učenje hrvatskoga jezika. Na ovom su stupnju za polaznike predviđene i intenzivnije govorne vježbe kao i nastavni blok s izabranim poglavljima iz hrvatske povijesti i geografije tematski prilagođen razini znanja jezika.

Hrvatski jezik za strance: srednji stupanj (HJS 2 - razine B1 ili B2)

Na srednjem stupnju uz stjecanje jezičnih kompetencija na razini B1 ili B2 (CEF / ZEROJ) uvode se sadržaji vezani uz upoznavanje geografskih značajki Hrvatske i hrvatske kulturne baštine. U tematskom bloku Hrvatska kulturna baština unutar kolegija HJS 2 obrađivat će se pojedine teme iz hrvatske književnosti, povijesti, kulture i civilizacije, kazališta, filma, folkloristike, etnologije, glazbe, povijesti umjetnosti i sl. Ti su sadržaji u korelaciji s nizom izvannastavnih aktivnosti.

Hrvatski jezik za strance: napredni stupanj (HJS 3 - razina C1 ili C2)

Na naprednome se stupnju (razina C1 ili C2 po CEF-u/ZEROJ-u*) studentima predstavljaju odabrane gramatičke i pravopisne teme u tematskom bloku Izbor iz hrvatskog standardnoga jezika. Tijekom semestra uvodi se i tematski blok Funkcionalna stilistika hrvatskoga standardnog jezika, čija je svrha unapređenje komunikacijske kompetencije polaznika. Studenti unutar programa HJS 3 imaju i tematske blokove iz područja o inojezičnome hrvatskome, gramatičkom nazivlju i leksikologiji. Kroz HJS 3 stranim studentima nudi se i individualni pristup temama, a u svrhu izrade i pisanja završnih i diplomskih radova iz područja kroatistike i kroatologije na matičnim višim školama ili sveučilištima u inozemstvu.

*ZEROJ: Zajednički europski referentni okvir jezika.

Hrvatska kultura i civilizacija I (HKC 1) - u zimskom semestru

Kolegij se bavi najvažnijim temama iz hrvatske kulture, civilizacije, povijesti, umjetnosti i književnosti od početaka do sredine 19. stoljeća i Hrvatskoga narodnog preporoda. Poseban naglasak će biti stavljen na važne kulturne i povijesne događaje te ideje koje su oblikovale hrvatsku kulturu u prošlosti, a koje će se u okviru kolegija proučavati kroz odabrane književne i novinske tekstove, stručne i znanstvene radove te umjetnička, glazbena i filmska djela.

Kolegij je interdisciplinaran i namijenjen je prije svega stranim studentima, a njegov cilj je upoznati strane studente s najvažnijim aspektima hrvatske kulture kroz povijest te im omogućiti bolje razumijevanje hrvatske kulture i civilizacije u širem, europskom kontekstu i pripremiti ih za samostalno izučavanje različitih aspekata hrvatske kulture.

Hrvatska kultura i civilizacija II (HKC 2) - u ljetnom semestru

Kolegij se bavi hrvatskom kulturom i civilizacijom u razdoblju od sredine 19. stoljeća i hrvatskog narodnog preporoda do današnjih dana. Kolegij je interdisciplinaran i namijenjen je prije svega stranim studentima, a cilj mu je pružiti detaljni uvid u hrvatsko kulturno naslijeđe iz perspektive hrvatskih filozofa, povjesničara, teoretičara kulture, jezika, književnosti te pisaca i umjetnika te pripremiti studente za samostalno izučavanje različitih aspekata hrvatske kulture kroz proučavanje različitih književnih i novinskih tekstova, stručnih i znanstvenih radova, eseja, kratkih priča, likovnih, glazbenih i filmskih djela.

Važna komponenta kolegija su i kulturne studije u širem smislu, uključujući kulturnu geografiju, književnost, tradiciju i poetiku svakodnevnoga života te razumijevanje položaja hrvatske kulture i civilizacije u širem europskom kontekstu.


LJETNA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE

Ljetna  škola hrvatskoga jezika i kulture na Filozofskom fakultetu u Splitu nudi intenzivan trotjedni tečaj hrvatskoga jezika za strane polaznike. Učenje hrvatskoga jezika u Splitu tijekom ljetnih praznika, obogaćeno kulturnim programom, ima tradiciju dugu četrnaest godina (prva Ljetna škola na splitskom Filozofskom fakultetu održana je u srpnju 2007. godine). Tijekom godina izvođenja programa Ljetne škole u njezinu radu sudjelovao je veliki broj stranih polaznika.

Ljetna škola nudi program prikladan svima koji žele upoznati i doživjeti zemlju čiji jezik uče, steći ili proširiti svoje postojeće znanje o njoj, naučiti ili dodatno usavršiti hrvatski jezik. Osim akademske nastave polaznicima je omogućen posjet muzejima, galerijama, kazališnim predstavama, koncertima i svim ostalim kulturnim događajima i aktivnostima tijekom mjeseca srpnja u gradu Splitu i okolici. Uz jezičnu nastavnu aktivnost Škole, polaznici upoznaju i razne kulturne i obrazovne ustanove, obilaze Split i odlaze na organizirane izlete. Program kulturnih sadržaja sastavni je dio akademskog dijela Škole koji je organiziran u obliku izvannastavnih aktivnosti, a tijekom trajanja intenzivnog programa učenja hrvatskoga jezika.

Upisi za Ljetnu školu započinju 1. travnja svake godine. 


ISPIT IZ HRVATSKOGa JEZIKA I LATINIČNOG PISMA

Centar za hrvatske studije u svijetu organizira ispite iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Ovaj test je namijenjen strancima kojima je potrebna ova potvrda kako bi stekli boravišnu dozvolu ili državljanstvo ili u svrhu priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija, zaposlenja itd.

Kako se prijaviti?

Kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

 - ispunjeni obrazac za prijavu;

 - dokaz o obavljenoj uplati (Upute za plaćanje);

 - presliku putovnice

 

Prijavni dokumenti se moraju dostaviti tajnici Centra na sljedeću e-mail adresu: jnovak@ffst.hr

Prijave se zaprimaju do dan prije termina ispita.  Ispiti se održavaju u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu, Poljička cesta 35, jednom mjesečno, prema definiranom rasporedu za akademsku godinu. U akad. god. 2021./2022. ispiti će se održavati prema sljedećem rasporedu:

5.10. 2023. u 13.00

2.11. 2023. u 13.00

7.12. 2023. u 13.00 

11.1. 2024. u 13.00 

1.2. 2024. u 13.00 

7.3. 2024. u 13.00 

4.4. 2024. u 13.00 

2.5. 2024. u 13.00

6.6. 2024. u 13.00 

4.7. 2024. u 13.00 

5.9. 2024. u 13.00 

Ispit se polaže pred Povjerenstvom te obuhvaća sljedeće cjeline:
– razumijevanje slušanog teksta
– razumijevanje čitanog teksta
– poznavanje jezičnih struktura hrvatskog jezika
– pisano sporazumijevanje
– usmeno sporazumijevanje.

Kandidat mora imati najmanje 60% točnih odgovora na pismenom ispitu kako bi položio test. Nakon završetka pismenog ispita, slijedi usmeni dio ispita, koji se sastoji od kratkog razgovora.

Nakon uspješno položenog ispita, kandidatu će biti izdana potvrda u kojoj se navodi tražena svrha, i to najkasnije tjedan dana nakon ispita. Potvrda se može preuzeti osobno ili dostaviti kopnenom poštom.

VAŽNO!
Pristupnik koji nije pristupio ispitu u prijavljenom terminu, može pristupiti ispitu u sljedećem terminu. Broj ponovnih polaganja ispita nije ograničen. Ukoliko pristupnik ne položi ispit, može ponovno pristupiti ispitu u drugom terminu, s tim da mora ponovo dostaviti prijavnicu te platiti u cijelosti.