CIRCO

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

Kako se upisati?

Sve informacije o našim programima i postupku upisa možete pronaći na mrežnim stranicama Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja ili nam se obratiti putem elektronske pošte na adrese mtudor@ffst.hr i morana@ffst.hr
tel: 021/545-551

O Centru za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja

U suvremenim društvenim i  gospodarskim okolnostima cjeloživotno obrazovanje postalo je sastavni dio obrazovnih sustava a namijenjeno je osobnom i profesionalnom usavršavanju te povećanju konkurentnosti i zapošljivosti na tržištu rada kroz verificirane programe.

Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja Filozofskog fakulteta u Splitu – CIRCO osnovan je 2011. godine te od tada uspješno djeluje u promicanju cjeloživotnog obrazovanja, s posebnim naglaskom na stjecanje nastavničkih kompetencija.

Postojeći programi centra CIRCO verificirani su od strane Senata Sveučilišta u Splitu odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja te su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obvezna kompetencija koja je potrebna za nastavnički i pedagoški rad u školi.

U programima Centra sudjeluju brojni stručnjaci s višegodišnjim iskustvom na području pedagogije, andragogije, psihologije i drugih područja, te brojni nastavnici i suradnici iz prakse, što značajno doprinosi kvaliteti naših programa koje svake godine pohađa sve veći broj polaznika.

 

Verificirani Programi Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja 

  1. Program pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičkog obrazovanja namijenjen je polaznicima koji su tijekom ranijeg školovanja stekli minimalno 180 ECTS bodova, a žele biti nastavnici. Program traje 2 semestra, a polaznici po završetku stječu 60 ECTS bodova.
  2. Program za stjecanje pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore namijenjen je polaznicima koji nemaju završeno visokoškolsko obrazovanje a žele biti strukovni učitelji i suradnici u nastavi, odnosno namijenjen je onim polaznicima koji žele biti mentori učenicima pri realizaciji praktične nastave i vježbi kod poslodavaca. Program je usklađen sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te je propisan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a polaznici po završetku Programa stječu 60 ECTS bodova.

 

Programi namijenjeni stjecanju i usavršavanju nastavničkih kompetencija u visokoškolskom obrazovanju te razvoju visokoškolskih kurikuluma

Centar nudi suvremene, atraktivne i zanimljive edukacije i radionice namijenjene stjecanju i usavršavanju kompetencija visokoškolskih nastavnika te razvoju visokoškolskih kurikuluma. Radionice i edukacije realiziraju visokoškolski nastavnici s dugogodišnjim iskustvom, a pripremaju ih ovisno o specifičnim potrebama drugih fakulteta i visokoškolskih nastavnika. Neke od do sada realiziranih tema su:

  • Komunikacija i grupna dinamika u visokoškolskoj nastavi
  • Strategije učenja i poučavanja u visokoškolskoj nastavi
  • Motivacija i samoefikasnost u visokoškolskoj nastavi
  • Suvremeni visokoškolski kurikulumi
  • Kompetencijski pristup u visokoškolskoj nastavi
  • (Samo)vrednovanje u visokoškolskoj nastavi

NOVOSTI PPDMO

NOVOSTI PPDMS

English