MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Knjižnica

  pred. dr. sc. Snježana Dimzov Email voditelj, 120
  Miljena Roje Email  
  Nataša Torlak Email  

  KATALOG KNJIŽNICE

  Katalog Knjižnice pokazuje posjeduje li knjižnica građu, kao i njen smještaj. Knjige su složene prema UDK klasifikaciji a možet provjeriti koliko primjeraka Knjižnica ima, kao i trenutnu raspoloživost.
  Najčešći načini pretraživanja su po naslovu ili autoru.

  KATALOG

   


  BAZE PODATAKA

  Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom.
  Baze se mogu pregledavati po područjima ili po abecedi. Pristup je reguliran preko IP adresa, što znači da je omogućen s fakultetskih računala. Za neke baze postoji mogućnost udaljenog pristupa koristeći Proxy server, odnosno AAI@Eduhr sustav autentifikacije.

  POVEZNICA


  REPOZITORIJ DABAR

  Dabar je sustav koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH omogućava uspostavu institucijskog digitalnog repozitorija pomoću kojeg mogu pohraniti, opisati, dugoročno čuvati, pretraživati i distribuirati svoje digitalne sadržaje. Dabar razvija i održava Sveučilišni računski centar (Srce) u suradnji s partnerskim ustanovama.
  Ukoliko želite pretražiti radove FFST, upišete u pretraživač FF i odaberete Filozofski fakultet u Splitu.

  REPOZITORIJ

   


  SOFTVER ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI - TURNITIN

  Etičnost u obrazovanju i znanosti posljednjih je godina vrlo aktualna tema na globalnoj razini. Softver za provjeru autentičnosti je alat, koji nadležnim osobama, prije svega nastavnicima i mentorima, ali i samim studentima olakšavaju donošenje prosudbe o izvornosti nekog teksta, u pravilu studentskog ili sličnog rada, odnosno o razini prenošenja i ispravnosti navođenja drugih izvora (tekstova) u predmetnom radu.

  SOFTVERI ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI RADOVA (upute)

  Turnitin: upute i animacije

  POVEZNICA TURNITIN 

  ---------------------------------------------------------
  Samostalna provjera radova za studente:

  Class ID: 42923798
  Enrollment key: FFST


  ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RADOVI

  Dokumenti

  10.09.2021

  SLOBODAN PRISTUP NA E-UDŽBENIKE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

  Cambridge University Press je za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućio slobodan pristup na svoje zbirke e-udžbenika i priručnika koje obuhvaćaju sva područja znanosti.

  Popise dostupnih naslova možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

  Cambridge Textbooks

  Cambridge Companions

  Cambridge Histories

  Cambridge Elements

  Slobodan pristup ovim zbirkama omogućen je do 31. svibnja 2020. za sve ustanove uključene u pretplatu na Cambridge University Press.

  Udaljeni pristup na Cambridge Core platformu moguć je putem proxy servera na Portalu e-izvori i putem Shibboleth prijave.

  Uočene su poteškoće pojedinih ustanova i korisnika prilikom Shibboleth prijave na Cambridge Core platformu.

  Molimo sve korisnike da na platformu pristupaju odabirom proxy servera na glavnom izborniku Portala e-izvori dok se poteškoće sa Shibbolethom ne otklone.

  Detalje o dostupnim naslovima i pretraživanju Cambridge Textbooks pronađite u opisu baze.

  U slučaju problema s pristupom obratite se na baze@nsk.hr

  Popis obavijesti