MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Knjižnica

  pred. dr. sc. Snježana Dimzov Email voditelj, 120
  Miljena Roje Email  
  Nataša Torlak Email  

  KATALOG KNJIŽNICE

  Katalog Knjižnice pokazuje posjeduje li knjižnica građu, kao i njen smještaj. Knjige su složene prema UDK klasifikaciji a možet provjeriti koliko primjeraka Knjižnica ima, kao i trenutnu raspoloživost.
  Najčešći načini pretraživanja su po naslovu ili autoru.

  KATALOG

   


  BAZE PODATAKA

  Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom.
  Baze se mogu pregledavati po područjima ili po abecedi. Pristup je reguliran preko IP adresa, što znači da je omogućen s fakultetskih računala. Za neke baze postoji mogućnost udaljenog pristupa koristeći Proxy server, odnosno AAI@Eduhr sustav autentifikacije.

  POVEZNICA


  REPOZITORIJ DABAR

  Dabar je sustav koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH omogućava uspostavu institucijskog digitalnog repozitorija pomoću kojeg mogu pohraniti, opisati, dugoročno čuvati, pretraživati i distribuirati svoje digitalne sadržaje. Dabar razvija i održava Sveučilišni računski centar (Srce) u suradnji s partnerskim ustanovama.
  Ukoliko želite pretražiti radove FFST, upišete u pretraživač FF i odaberete Filozofski fakultet u Splitu.

  REPOZITORIJ

   


  SOFTVER ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI - TURNITIN

  Etičnost u obrazovanju i znanosti posljednjih je godina vrlo aktualna tema na globalnoj razini. Softver za provjeru autentičnosti je alat, koji nadležnim osobama, prije svega nastavnicima i mentorima, ali i samim studentima olakšavaju donošenje prosudbe o izvornosti nekog teksta, u pravilu studentskog ili sličnog rada, odnosno o razini prenošenja i ispravnosti navođenja drugih izvora (tekstova) u predmetnom radu.

  SOFTVERI ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI RADOVA (upute)

  Turnitin: upute i animacije

  POVEZNICA TURNITIN 

  ---------------------------------------------------------
  Samostalna provjera radova za studente:

  Class ID: 42923798
  Enrollment key: FFST


  ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RADOVI

  Dokumenti

  11.03.2024

  Otvaranje izložbe "Dvorci"

  Dana 11.03.2024. na našem fakultetu otvorena je izložba "Dvorci" koju su predstavile studentice 2. godine RPOO pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Visković. Zajednički cilj ove izložbe bio je ostvariti zadatak zajedničkog konstruiranja raznovrsnih dvoraca, uz pritom potpuno ograničenu verbalnu komunikaciju. Naše studentice su, bez izgovorenih riječi, vješto izvršile ovaj neobično zanimljiv zadatak, a usput i mnogo toga naučile. Razumijevanje timskog rada, kreativno rješavanje problema i razvitak međusobnog povjerenja samo su neke od vrijednih lekcija koje su stekle kroz ovu radionicu. Jedna od najvažnijih lekcija koju su usvojile jest kako efikasno surađivati kao tim, bez potrebe za izričitim dogovorom i komunikacijom. Kako su izrekle u svojim osvrtima, suočile su se s izazovima i problemima koji su zahtijevali dobra kreativna rješenja. Oslanjajući se samo na vlastitu sposobnost improvizacije bez prethodnog dogovora, studentice su uspješno savladale prepreke. Ova aktivnost također im je pružila priliku za razvoj emocionalne inteligencije. Svi članovi tima morali su pomno pratiti neverbalne signale i geste drugih i pažljivo promišljati o međusobnim idejama za uspješno surađivanje bez izravnog govora. Naše studentice zaključile su da nije uvijek moguće predvidjeti izazove s kojima ćemo se suočiti, ali kroz ovakve aktivnosti možemo učiti kako se brzo prilagoditi novim okolnostima. Među članovima grupe razvilo se povjerenje, a još više se istakla važnost i snaga timskog rada. Razvijajući osjećaj zajedništva zajedno su dokazale da, uz malo više pažnje i truda, doista možemo razumjeti jedni druge i tako ostvariti brojne ciljeve, pa čak i bez ijedne izgovorene riječi.

  Popis obavijesti