MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Integracija u Europski prostor visokog obrazovanja, internacionalizacija studijskih programa, te povećanje dolazne i odlazne međunarodne mobilnosti studenata i nastavnika zazuzimaju važno mjesto među strateškim ciljevima Sveučilišta u Splitu.

Međunarodna mobilnost studenata i osoblja Filozofskog fakulteta odvija se najvećim dijelom u sklopu programa kao što su: Erasmus+ CEEPUS, Bilateralni programiMSCA i drugi.

 Mobilnost studenata i osoblja u okviru programa Erasmus+ odvija se temeljem interinstitucionalnih sporazuma i natječaja koje raspisuje Sveučilište u Splitu, a koje možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Mobilnost u svrhu studija ili u svrhu odžavanja nastave (profesori) moguća je prema bilo kojem od partnerskih sveučilišta unutar godišnjih kvota i područja razmjene kako su definirani ugovorima Sveučilišta u Splitu. Ažurirana lista ugovora objavljuje se u sklopu svakog natječaja.

 Fakultetska Erasmus koordinatorica :

 Tamara Ljubičić, voditeljica Odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

PON-PET 08:30 - 11:00  12:30-15:30 

 e-mail: ljubicic@ffst.hr TEL 021 329 290

 

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti u kojem sudjeluju:  Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U CEEPUS-u se omogućuju tri osnovne vrste mobilnosti. To su:

Nacionalni ured za CEEPUS: Agencija za mobilnost i programe Europske unije; e-mail: ceepus@mobilnost.hr

T: +385 (0)1 500 5635, F: +385 (0) 1 5005 699

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

Suradnja na međunarodnim projektima od iznimne je važnosti za razvoj znanstvene izvrsnosti i uključenje u Europski istraživački prostor (European Research Area - ERA).

Popis i kratkih opis navažnijih međunarodnih projekata ukojima su sudjelovali naši znanstvenici pogledajte ovdje

 

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se između ostalog i kroz program Marie Skłodowska-Curie

 i to:

Popis otvorenih MSC natječaja pogledajte ovdje.

 

Od 2019. godine, Sveučilište u Splitu član je Europskog sveučilišta mora (SEA-EU), jednog od međunarodnih saveza inicijative Europskih sveučilišta čiji je cilj transformacija europskog visokoobrazovnog prostora.

Više o mogućnostima za učenje, praksu, usavršavanje, mobilnost, istraživačku suradnju i sudjelovanje koje nudi alijansa SEA-EU saznajte na poveznici

 

 


30.10.2023

Novi natječaji za mobilnost osoblja

Sveučilište u Splitu objavilo je nove natječaje za mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+ :

1.            Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ – natječajna godina 2023.

2.            Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ - SEA-EU alijansa - natječajna godina 2023.

Važne napomene: 

Ad 1. Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ – natječajna godina 2023.

  • Sve mobilnosti u okviru programa Erasmus+ u natječajnoj godini 2023. mogu se ostvariti zaključno s 31.7.2025., a najranije 4 mjeseca od mjeseca podnošenja prijave za mobilnost (prijave zaprimljene u listopadu mogu se realizirati najranije u veljači, prijave zaprimljene u studenom mogu se realizirati u ožujku itd.) i nakon objave Odluke o odabiru kandidata, bez iznimke.
  • Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini (2023.) može iskoristiti najviše 4 mobilnosti u okviru Erasmus+ programa: dvije mobilnosti u okviru Suradnje među programskim državama (KA131) - od čega barem jednu mobilnost u okviru SEA EU alijanse; jednu u okviru Suradnje između programskih i partnerskih država (KA171) te jednu u okviru Suradnje među programskim državama (KA131), International Opening sheme.
  • Nastavno osoblje koje je u ovom programskom razdoblju (od natječajne 2021.) već iskoristilo Erasmus+ mobilnost u svrhu osposobljavanja, svaki sljedeći put se upućuje na prijavu aktivnosti podučavanje, osim kada se radi o mobilnosti na strukturirani događaj (relevantni Staff Week, edukacija i slično). Program događaja treba biti vidljiv iz prijave.

Ad 2. Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ - SEA-EU alijansa - natječajna godina 2023.

Sve mobilnosti u okviru programa Erasmus+ u natječajnoj godini 2023. mogu se ostvariti zaključno s 31.7.2025., a najranije 4 mjeseca od mjeseca podnošenja prijave za mobilnost (prijave zaprimljene u listopadu mogu se realizirati najranije u veljači, prijave zaprimljene u studenom mogu se realizirati u ožujku itd.) i nakon objave Odluke o odabiru kandidata.

Iznimke od ovog pravila su dopuštene isključivo u slučaju strukturiranih događaja (npr. SEA EU Staff Weeks ili SEA EU Blended Intensive Programmes (BIPs)):

  • ako datum održavanja nije bio poznat dovoljno unaprijed i/ili sudionici nisu na vrijeme dobili potpisani Mobility agreement, moguće je skraćivanje roka prijave i realizacije na dva mjeseca (npr. prijava u listopadu, realizacija u prosincu, ali u svakom slučaju nakon objave odluke o odabiru kandidata). U fazi prijave na strukturirani događaj partnerskoj ustanovi, obavezno o tome informirati SEA EU ured seaeu@unist.hr i Odjel za međunarodnu suradnju erasmus@unist.hr

 

Svaka prijava treba biti podnesena mailom i fizički poslana poštom (Ruđera Boškovića 31) ili dostavljena na adresu Sinjska 2, redoslijedom navedenim niže:

1. Prijavni obrazac na engleskom jeziku

2. Mobility agreement for teaching/training

3. CV u Europass formatu na engleskom jeziku

4. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku

5. Privolu za slanje/objavu osobnih podataka.

Za tumačenje teksta Natječaja zainteresirani se mogu obratiti na Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju  Sveučilišta u Splitu: 

Voditeljica Ureda za međusveučilišnu suradnju, Sanja Mikačić Grubišić, e-mail : smikacic@unist.hr

Napomena Erasmus koordinatorice Filozofskog fakulteta:

Mole se svi kandidati da vode računa o kriterijima Filozofskog fakulteta za rangiranje prijava osoblja na gore navedene natječaje i da dostave dodatnu dokumentaciju putem web obrazaca za nastavno osoblje i nenastavno osoblje. Poveznice na oba obrasca nalaze se unutar dokumenta u kojem su navedeni kriteriji sastavnice u sklopu natječajne dokumentacije. 

Popis obavijesti