MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU


14.03.2023

Mini-ciklus radionica: Znanstveni rad i informacijske vještine – podrška iz knjižnice

Filozofski fakultet organizira u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom u Splitu i Centrom za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja mini ciklus radionica pod nazivom Znanstveni rad i informacijske vještine, koje će se održati prema sljedećem rasporedu:

15.3. 2023. - Pregled elektroničkih izvora u društvenim i humanističkim znanostima
22.3.2023.  -  Jedinstveni identifikatori autora i vidljivost
29.3. 2023. - Odabir časopisa za objavljivanje znanstvenog rada

Sve radionice održavaju se u zgradi Filozofskog fakulteta, Poljička cesta 35, u vremenu od 13-14 h u P27.

kvalitetno obrazovanje

Popis obavijesti