MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU


21.06.2023

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada doktorandice Danijele Petrušić

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Splitu na 9. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2022./2023., održanoj dana 21. lipnja 2023. godine, odlučilo je da će se dana 3. srpnja 2023. godine, u 11.00 sati, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu, Poljička cesta 35, održati javna obrana doktorskog rada doktorandice Danijele Petrušić pod naslovom Funkcije glazbe u životu adolescenata i njihove glazbene preferencije.

Pozivaju se zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.

 

Kvalitetno obrazovanje

Popis obavijesti