MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU


11.01.2024

TERENSKA NASTAVA STUDENATA POVIJESTI UMJETNOSTI – POPIS KUĆA NAPUŠTENOG ZASELKA RADINJE

Vrijedni studenti 3. godine preddiplomskog studija povijesti umjetnosti su, 5. siječnja 2024., posjetili napušteni zaselak Radinje u zagorskom dijelu Općine Klis. Radinje su naseljene u 17. ili 18. stoljeću, a zbog dislociranosti te nedostatka struje i vode, napuštene su tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća. Razlozi koji su uvjetovali napuštanje zaselka, istodobno su utjecali na očuvanje autentičnosti tradicijske arhitekture te organizacije aglomeracije do danas, što Radinjama daje veliku ambijentalnu vrijednost koju treba sačuvati od eventualnih budućih intervencija u pojedine objekte ili cjelinu aglomeracije. 

U okviru novoga kolegija Metodologija obrade nepokretnih kulturnih dobara – stručni pristup, studenti su, nakon jednosatnog uspona, popisali zatečene kuće, a s ciljem simulacije izrade konzervatorske podloge. Nadamo se da će i naš napor pridonijeti prepoznavanju ambijentalne vrijednosti tradicijske arhitekture Radinja, kao i njezinom očuvanju.

 

Kvalitetno obrazovanje Održivi gradovi i zajednice

Popis obavijesti