MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU


22.02.2024

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada doktorandice Sonje Novak Mijić

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Splitu na 5. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2023./2024., održanoj dana 21. veljače 2024. godine, odlučilo je da će se dana 1. ožujka 2024. godine, u 11.30 sati, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu, Poljička cesta 35, održati javna obrana doktorskog rada doktorandice Sonje Novak Mijić pod naslovom Kritička analiza diskursa novinskih članaka o pandemiji COVID – 19.

Pozivaju se zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.

 

Kvalitetno obrazovanje

Popis obavijesti