MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU


19.04.2024

obavijest o javnoj obrani doktorskog rada doktorandice tereze karabatić

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Splitu na 7. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2023./2024., održanoj dana 18. travnja 2024. godine, odlučilo je da će se dana 30. travnja 2024. godine, u 14.00 sati, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu, Poljička cesta 35, održati javna obrana doktorskog rada doktorandice Tereze Karabatić pod naslovom Jezična i terminološka analiza korpusa računalnih pričaonica.

Pozivaju se zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.

Kvalitetno obrazovanje

Popis obavijesti